Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Felsökning Om det

Felsökning Om det skulle uppstå något problem med kameran kan du pröva följande åtgärder. 1 Kontrollera alternativen på sidan 118 till 125. Om en kod som liknar ”C/E:ss:ss” visas på skärmen, se sidan 126. 2 Ta ur batteriet, vänta cirka en minut, sätt sedan in batteriet igen och starta kameran. 3 Återställ inställningarna till standardinställningarna (sid. 90). 4 Kontakta Sony-återförsäljaren eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. Observera att om du skickar in kameran för reparation godkänner du även att innehållet i internminnet, t.ex. musikfiler, kan kontrolleras. Ytterligare information om den här produkten och svar på ofta ställda frågor finner du på Sonys supporthemsida. http://www.sony.net/ Batteri och strömförsörjning Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Det går inte att sätta i batteriet. • Sätt i batteriet korrekt för att kunna trycka på utmatningsknappen. Det går inte att starta kameran. • Efter att du har satt i batteriet i kameran, kan det ta en liten stund innan kameran går att starta. • Sätt i batteriet på rätt sätt. • Batteriet är urladdat. Sätt i ett laddat batteri. • Batteriets poler är smutsiga. Torka av dammet försiktigt med en mjuk trasa för att rengöra batteriet. • Använd ett rekommenderat batteri. Kameran stängs plötsligt av. • Beroende på kamerans och batteriernas temperatur kan strömmen slås av automatiskt för att skydda kameran. I så fall visas ett meddelande på LCD-skärmen innan strömmen slås av. • När [Strömsparläge] är inställt på [Standard] eller [Uthålligt] och du inte använder kameran under en viss tidsperiod när den är påslagen, stängs den automatiskt av så att inte batteriet förbrukas i onödan. Starta kameran igen. 118 SE

Indikatorn för återstående batteritid visar fel. • Det här kan inträffa när du använder kameran där det är extremt varmt eller extremt kallt. • En avvikelse uppstod mellan indikatorn för återstående laddning och den faktiska återstående batteriladdningen. Du kan rätta till detta genom att ladda ur batteriet helt en gång och sedan ladda upp det. Indikatorn kan visa fel beroende på användningsförhållandena. • Batteriet är uttjänt (sid. 133). Byt ut det mot ett nytt. Batteriet kan inte laddas upp. • Det går inte att ladda upp batteriet med nätadaptern (säljs separat). Ladda batteriet med batteriladdaren. CHARGE-lampan blinkar när batteriet laddas. • Ta ur och sätt tillbaka batteriet och kontrollera att det sitter rätt. • Temperaturen kan vara olämplig för laddning. Försök att ladda batteriet igen i lämplig omgivande temperatur (10 °C till 30 °C). • Hänvisar till sid. 134 för mer information. Tagning av stillbilder/filmer Det går inte att spela in bilder. • Bilder lagras i internminnet även när ett minneskort är insatt i kameran. Kontrollera att minneskortet är rätt isatt i kameran. • Kontrollera hur mycket ledigt utrymme det finns i internminnet eller på minneskortet. Om minnet är fullt kan du göra något av följande: – Radera bilder som du inte längre behöver ha kvar (sid. 42). – Byt till ett annat minneskort. • Det går inte att ta bilder när blixten laddas upp. • Du rekommenderas att använda följande minneskort vid inspelning av film: – ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2), ”Memory Stick PRO-HG Duo” – SD-minneskort, SDHC-minneskort eller SDXC-minneskort (klass 4 eller snabbare) • Ställ in [Demonstrationsläge] på [Av] (sid. 89). Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Leendeavkänning fungerar inte. • Om kameran inte kan identifiera ett leende ansikte tas ingen bild. • Ställ in [Demonstrationsläge] på [Av] (sid. 89). Bildstabiliseringsfunktionen fungerar inte. • Det kan hända att bildstabiliseringsfunktionen inte fungerar fullt ut när du tar nattbilder. • Ta bilden efter att du tryckt ned avtryckaren halvvägs. Inspelningen tar väldigt lång tid. • När slutartiden är längre än en viss tid i svag belysning aktiveras automatiskt slutarbrusreduceringsfunktionen för att minska störningarna i bilden. Under sådana förhållanden tar inspelningen lång tid. • Blundningsreduceringen fungerar. Ställ tillbaka [Blundningsreducering] på [Av] (sid. 67). Bilden är oskarp. • Motivet är för nära. Håll objektivet längre från motivet än det kortaste fotograferingsavståndet (ungefär 5 cm (W)/50 cm (T) (DSC-W380/W390), 4 cm (W)/60 cm (T) (DSC-W350/W350D/W360) från objektivet). 119 SE