Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

• Läget (Skymning),

• Läget (Skymning), (Landskap), (Fyrverkeri) (endast DSC-W380/W390) är valt som scenval när du tar stillbilder. Zoomen fungerar inte. • Det går inte att använda den optiska zoomen vid panorering. • Du kan beroende på bildstorlek inte använda Smart zoom (sid. 82). • Du kan inte använda den digitala zoomen när: – Du spelar in filmer. – Leendeavkänning används. – När självutlösaren är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer]. Det går inte att välja funktionen Ansiktsavkänning. • Du kan endast välja Ansiktsavkänning när fokusläget är inställt på [Multi-AF] och mätmetoden är [Multi]. Blixten fungerar inte. • Du kan inte använda blixten: – När Burst-läget valts (sid. 51). – När läget (Hög känslighet), (Skymning) eller (Fyrverkeri) (endast DSC-W380/W390) har valts i Scenval. – Under panorering – I filmläget • Ställ in blixten på (På) (sid. 35) när läget Scenval är inställt på läget (Landskap), (Gourmet), (Husdjur), (Strand), (Snö) eller (Undervatten) (endast DSC-W350/W360/W380/ W390). Suddiga vita prickar visas på bilder som jag tagit med blixt. • Partiklar (damm, pollen m.m.) i luften reflekterar blixtljuset och kommer därför med på bilden. Detta är inte ett tekniskt fel. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Närbildsfunktionen (makro) fungerar inte. • Kameran justerar automatiskt skärpan. Tryck ned avtryckaren halvvägs. Skärpeinställningarna kan ta en stund när du tar närbilder. • Läget (Landskap), (Skymning) eller (Fyrverkeri) (endast DSC-W380/W390) har valts i Scenval. Datum och tid visas inte på LCD-skärmen. • Under tagning visas inte datum och tid. De visas bara under uppspelning. Det går inte att infoga datum på bilder. • Den här kameran har ingen funktion för att lägga datum ovanpå bilder. Genom att använda ”PMB” kan du skriva ut eller spara bilder med datum (sid. 110). Bländarvärdet och slutartidsindikeringen blinkar när jag trycker ned avtryckaren och håller den halvvägs nedtryckt. • Exponeringen är fel. Ställ in korrekt exponering (sid. 52). Färgerna på bilden stämmer inte. • Justera vitbalansen (sid. 55). 120 SE

Vita eller lila linjer visas i motivets ljusa områden, eller hela bilden blir rödaktig. • Detta är ett fenomen som kallas utsmetning. Detta är inte ett tekniskt fel. Utsmetning spelas inte in på stillbilder men kan finnas med som linjer eller ojämna färger på panoramabilder eller filmer (med ”ljusa områden” menas solen eller elektriska lampor, och som är mycket ljusare än omgivningen). Det uppstår störningar i bilden när jag tittar på skärmen där det är mörkt. • Kameran försöker göra skärmen lättare att se genom att tillfälligt göra bilden ljusare när belysningen är för svag. Bilden som registreras påverkas inte. Motivet på bilden har röda ögon. • Ställ in [Rödögereducering] på [Auto] eller [På] (sid. 84). • Fotografera motivet med blixt på ett avstånd som är närmare än blixtavståndet. • Öka belysningen i rummet och ta om bilden. • Retuschera bilden med [Retuschering] t [Rödögekorrigering] på visningsmenyn (sid. 73) eller korrigera med ”PMB”. Punkter som inte försvinner visas på skärmen. • Detta är inte ett tekniskt fel. Dessa punkter registreras inte. Det går inte att ta flera bilder i följd. • Internminnet eller minneskortet är fullt. Radera bilder som du inte längre behöver ha kvar (sid. 42). • Batterinivån är för låg. Sätt i ett laddat batteriet. Samma bild tas flera gånger. • [Burst-inställningar] är inställd på [Burst] (sid. 51). • [Scenigenkänning] är inställd på [Avancerad] (sid. 61). Visning av bilder Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Det går inte att visa bilder. • Kontrollera att minneskortet sitter på plats ordentligt i kameran. • Mapp-/filnamnet har ändrats på datorn. • Vi garanterar inte att det går att spela upp filer med bilder som har behandlats på en dator eller bilder som tagits med en annan kamera. • Kameran är i USB-läge. Avbryt USB-anslutningen (sid. 113). • Detta orsakas genom att bilder kopieras från datorn till ett minneskort utan att ”PMB” används. Spara oregistrerade bilder i databasfilen på registreringsskärmen (sid. 39) eller spela upp sådana bilder i [Mappvisning (Stillbilder)] eller [Mappvisning (Filmer)] (sid. 72). Datum och tid visas inte. • Skärmen är inställd för endast bildvisning. Tryck på DISP-knappen (Skärminställningar) för att visa information (sid. 34). Vänster och höger sida på skärmen visas svarta. • [Auto-rotering] är inställd på [På] (sid. 83). Det går inte att visa bilder i indexläge. • Avbryt läget Enkel visning om det används. 121 SE