Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Kan inte höra musik

Kan inte höra musik under bildspel. • Överför musikfiler till kameran med ”Music Transfer” (sidorna 110, 111). • Se till volyminställningen och inställningen för bildspelet är korrekt (sid. 69). • Bildspel spelas upp med [Kontinuerlig uppsp.]. Välj [Bildspel med musik] och spela upp. Bilden visas inte på TV:n. • Kontrollera alternativet [Video ut] för att se efter om kamerans videoutsignal är inställd på samma färgsystem som TV:n använder (sid. 92). • Kontrollera att anslutningen är korrekt (sid. 106). • Om USB-kontakten på multikabeln är ansluten till en annan enhet kopplar du bort den (sid. 113). • Vid filmtagning med kameran ansluten till en TV, visas inte bilden som tas på TV:n. Radera Kameran kan inte radera en bild. • Ta bort bildskyddet (sid. 75). Datorer ”Memory Stick PRO Duo” identifieras inte av en dator med ett ”Memory Stick”- fack. • Kontrollera att datorn och ”Memory Stick”-läsaren/skrivaren kan hantera ”Memory Stick PRO Duo”. Om du använder en dator eller ”Memory Stick”-läsare/skrivare som tillverkats av någon annan än Sony, bör du kontakta respektive tillverkare. • Om ”Memory Stick PRO Duo” inte kan hanteras ansluter du kameran till datorn (sidorna 112, 113). Datorn identifierar ”Memory Stick PRO Duo”. Datorn kan inte identifiera kameran. • Om batterinivån är låg sätter du i ett uppladdat batteri eller använder nätadaptern (säljs separat). • Ställ in [USB-anslutning] på [Auto] eller [Mass Storage] (sid. 93). • Använd multikabeln (medföljer). • Koppla bort multikabeln från både datorn och kameran, och anslut den sedan ordentligt igen. • Koppla bort all utrustning, utom kameran, tangentbordet och musen, från datorns USB-kontakter. • Anslut kameran direkt till datorn – inte via en USB-hubb eller någon annan enhet. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Det går inte att importera bilder. • Anslut kamera och dator korrekt via en USB-anslutning (sid. 112). • När du tar bilder med ett minneskort som formaterats med en dator är det inte säkert att du kan importera bilderna till en dator. Ta bilder med ett minneskort som du formaterat med kameran (sid. 98). ”PMB” startar inte automatiskt efter en USB-anslutning. • Starta datorn innan du utför USB-anslutningen. ”PMB Portabel” startar inte efter att du gjort USB-anslutningen. • Ställ in [LUN-inställningar] på [Multipla]. • Ställ in [USB-anslutning] på [Auto] eller [Mass Storage]. • Anslut datorn till nätverket. 122 SE

Det går inte att spela upp bilder på datorn. • Se ”PMB-hjälp” om du använder ”PMB” (sid. 110). • Kontakta datorns eller programmets tillverkare. Bilden och ljudet avbryts av störningar när jag tittar på en film via datorn. • Du spelar upp filmen direkt från internminnet eller från minneskortet. Importera filmen till din dator med ”PMB”, och spela sedan upp den därifrån. Bilder som exporterats till datorn kan inte visas på kameran. • Exportera dem till en mapp som kameran kan identifiera, t.ex. ”101MSDCF” spela sedan upp i [Mappvisning (Stillbilder)] eller [Mappvisning (Filmer)] (sid. 72). • Registrera bilden i bilddatabasfilen, spela sedan upp den i [Datumvisning] (sid. 72). • Händelsevisning finns inte tillgängligt på denna kamera. Minneskort Det går inte att sätta i ett minneskort. • Vänd minneskortet åt rätt håll. Du har formaterat ett minneskort av misstag. • Alla data på minneskortet raderas vid formatering. De går inte att återställa. Bilder sparas på internminnet trots att det sitter ett minneskort i kameran. • Kontrollera att minneskortet sitter på plats ordentligt i kameran. Internminne Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Det går inte att spela upp eller lagra bilder i internminnet. • Ett minneskort är insatt i kameran. Det går inte att kopiera information från internminnet till ett minneskort. • Minneskortet är fullt. Kopiera till ett minneskort med tillräcklig kapacitet. Det går inte att kopiera data från minneskortet eller från datorn till internminnet. • Den här funktionen är inte tillgänglig. Utskrift Se även ”PictBridge-kompatibel skrivare” tillsammans med följande punkter. Det går inte att skriva ut en bild. • Mer information finns i bruksanvisningen till skrivaren. 123 SE