Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Bilderna skrivs ut med

Bilderna skrivs ut med båda kanterna beskurna. • Vissa skrivare kan beskära alla kanter på bilden. Det är särskilt stor risk att bildens laterala sida beskärs när du skriver ut en bild som tagits med bildstorleken ställd på [16:9]. • När du skriver ut bilder med en skrivare kan du stänga av trimningen eller inställningen för utskrift utan ramar. Kontakta skrivartillverkaren och fråga om de här funktionerna finns på skrivaren. • När du skriver ut bilder i en fotoaffär kan du fråga dem om de kan skriva ut bilderna utan att båda kanterna beskärs. Det går inte att skriva ut bilder med datumet. • Med ”PMB” kan du skriva ut bilder med datum (sid. 110). • Kameran har ingen funktion för att överlagra datum på bilder. Men eftersom bilderna som tas av kameran innehåller information om vilket datum bilden togs, kan du skriva ut bilder med datumet inlagt på bilden om skrivaren eller programvaran kan hantera information av formatet Exif. Kontakta tillverkaren till skrivaren och programvaran för information om kompatibilitet med Exif. • Om du använder tjänster för fotoutskrift i en affär kan du be dem lägga på datum på bilderna. PictBridge-kompatibel skrivare Det går inte att upprätta en anslutning. • Kameran kan inte anslutas direkt till en skrivare som inte följer PictBridge-standarden. Kontakta skrivartillverkaren och fråga om skrivaren är PictBridge-kompatibel. • Kontrollera att skrivaren är påslagen och går att ansluta till kameran. • Ställ in [USB-anslutning] på [PictBridge] (sid. 93). • Koppla bort och anslut multikabeln igen. Om det visas ett felmeddelande på skrivaren, se bruksanvisningen som följde med skrivaren. Det går inte att skriva ut bilder. • Kontrollera att kameran och skrivaren är korrekt anslutna via multikabeln. • Slå på strömmen till skrivaren. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer till skrivaren. • Om du väljer [Avsluta] under pågående utskrift kan det hända att bilderna inte skrivs ut. Koppla bort och anslut multikabeln igen. Om du fortfarande inte kan skriva ut bilderna kopplar du bort multikabeln, slår av skrivaren, slår sedan på den igen och ansluter därefter multikabeln igen. • Filmer går inte att skriva ut. • Bilder som är tagna med andra kameror eller bilder som har ändrats på en dator kanske inte kan skrivas ut. • Den kan hända att panoramabilder inte kan skrivas upp på den aktuella skrivaren eller skrivs ut beskärda. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Utskriften avbröts. • Kontrollera att du kopplade bort multikabeln innan märket (PictBridge-anslutning) släcks. Det går inte att lägga på datum eller skriva ut bilder i indexläget. • Skrivaren saknar de här funktionerna. Kontakta skrivartillverkaren och fråga om de här funktionerna finns på skrivaren. • Skrivaren kan göra att det inte läggs på något datum i indexläget. Hör efter hos skrivartillverkaren. ”---- -- --” skrivs ut i stället för datumet på bilden. • Bilder har inga registreringsdata och därför går det inte att skriva ut med datumet pålagt. Ställ [Datum] på [Av] och skriv ut bilden igen (sid. 116). 124 SE

Det går inte att skriva ut en bild i det inställda formatet. • Om du använder papper med en annan storlek efter att du anslutit skrivaren till kameran, kopplar du bort multikabeln och ansluter den igen. • Kamerans utskriftsinställningar stämmer inte överens med skrivarens. Ändra inställningarna på antingen kameran (sid. 116) eller skrivaren. • Kontakta skrivartillverkaren och fråga om skrivaren kan hantera det önskade formatet. Kameran fungerar inte efter det att jag har avbrutit en utskrift. • Vänta en liten stund medan skrivaren utför avstängningsproceduren. Det kan ta en stund beroende på skrivaren. Övrigt Det bildas imma på objektivet. • Det här är ett exempel på kondensbildning. Stäng av kameran och låt den ligga i ungefär en timme innan du använder den. Kameran stängs av med objektivet i utskjutet läge. • Batteriet är urladdat. Sätt i laddade batterier och starta sedan kameran igen. • Försök inte att flytta objektivet för hand om det inte rör sig. Kameran blir varm när den används en längre tid. • Detta är inte ett tekniskt fel. Klockinställningsskärmen visas när jag slår på kameran. • Ställ in datum och tid igen (sid. 105). • Det inbyggda, laddningsbara reservbatteriet är tomt. Sätt i ett laddat batteri och ställa undan kameran minst 24 timmar med strömmen avstängd. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Datum eller klockslag är fel. • Områdesinställningen anger ett annat område än där du befinner dig. Ändra inställningarna med MENU t (Inställningar) t [Klockinställningar] t [Områdesinställning]. 125 SE