Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Varningsindikatorer och

Varningsindikatorer och meddelanden Visning av självdiagnoskoder Om det visas en kod som börjar med en bokstav betyder det att kamerans självdiagnosfunktion har aktiverats. De sista två siffrorna (som visas som ss) varierar beroende på kamerans tillstånd. Om du inte kan åtgärda problemet efter det att du har prövat följande åtgärder några gånger är det möjligt att kameran behöver repareras. Kontakta Sony-återförsäljaren eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. C:32:ss • Det har blivit ett fysiskt fel på kamerans maskinvara. Stäng av kameran och starta den igen. C:13:ss • Kameran kan inte läsa eller skriva information till minneskortet. Prova att stänga av kameran och slå sedan på den igen eller ta ur och sätt i minneskortet några gånger. • Internminnet har råkat ut för ett formateringsfel, eller så har du satt i ett oformaterat minneskort. Formatera internminnet eller minneskortet (sid. 98). • Det isatta minneskortet går inte att använda i den här kameran, eller så har data på det blivit skadade. Sätt i ett nytt minneskort. E:61:ss E:62:ss Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister E:91:ss • Det har blivit något fel på kameran. Återställ inställningarna på kameran till standardinställningarna (sid. 90) och starta sedan kameran igen. E:94:ss • Det har uppstått ett fel som du inte själv kan åtgärda. Kontakta Sony-återförsäljaren eller ett auktoriserat Sony-serviceställe. Informera dem om den 5-siffriga koden som börjar med bokstaven ”E”. Meddelanden Om något av följande meddelanden visas följer du anvisningarna. • Batterinivån är för låg. Ladda omedelbart upp batteriet. Beroende på användning och typ av batteri kan indikatorn blinka trots att det finns mellan 5 och 10 minuters batteritid kvar. Använd endast kompatibla batterier • Det batteri som är isatt är inte ett NP-BN1-batteri (medföljer). 126 SE

Systemfel • Stäng av och starta kameran. Kameran överhettad Låt den svalna • Kameratemperaturen har stigit. Strömmen kan slås av automatiskt eller du kanske inte kan spela in film. Ställ kameran på en sval plats tills temperaturen faller igen. Internminnesfel • Stäng av och starta kameran. Sätt i minneskortet igen • Det minneskort som du har satt in kan inte användas i kameran (sid. 3). • Kontakterna på minneskortet är smutsiga. • Minneskortet är skadat. Fel minneskorttyp • Det minneskort som du har satt in kan inte användas i kameran (sid. 3). Detta minneskort går inte att spela in på eller spela upp från • Det minneskort som du har satt in kan inte användas i kameran (sid. 3). Formateringsfel för internminnet Formateringsfel för minneskortet • Formatera inspelningsmediet igen (sid. 98). Minneskort låst • Du använder ett minneskort som har en skrivskyddsomkopplare och omkopplaren står i låst läge (LOCK). Ställ omkopplaren i lagringsläge. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Minneskort som endast är avsett för läsning • Kameran kan inte lagra eller radera bilder på det här minneskortet. Inga bilder • Det finns inga bilder som kan spelas upp i internminnet. • Det finns inga bilder som kan spelas upp i den här mappen på minneskortet. Inga stillbilder • Den markerade mappen eller datumet innehåller inte någon fil som kan spelas upp i ett bildspel. Fil som denna kamera inte kan känna igen upptäckt • Du försökte radera en mapp med en fil som inte kan spelas upp i den här kameran. Radera filen på en dator och radera sedan mappen. 127 SE