Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Mappfel • Det finns

Mappfel • Det finns redan en annan mapp med samma första tre siffror på minneskortet (t.ex. 123MSDCF och 123ABCDE). Välj en annan mapp, eller skapa en ny mapp (sidorna 99, 100). Kan ej skapa fler mappar • Det finns redan en mapp vars namn börjar på ”999” på minneskortet. I så fall går det inte att skapa fler mappar. Töm mappen • Du försökte radera en mapp som innehåller en eller flera filer. Radera alla filer först och radera sedan mappen. Mappen skyddad Filfel • Du försökte radera en skrivskyddad mapp som har skapats på en PC eller annan utrustning. • Ett fel uppstod när bilden visades. Vi garanterar inte att det går att spela upp filer med bilder som har behandlats på en dator eller bilder som tagits med en annan kamera. Mapp endast för läsning • Du har valt en mapp som inte kan ställas in som inspelningsmapp på din kamera. Välj en annan mapp (sid. 100). Filskydd • Ta bort skyddet (sid. 75). För stor bild • Bilden du försöker spela upp har en storlek som inte går att spela upp på den här kameran. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Kan ej upptäcka ansikte att retuschera • Du kanske inte kan retuschera bilden beroende på formatet. (Vibrationsvarningsindikator) • Det kan hända att bilden blir suddig på grund av kameraskakningar om ljuset är för svagt. Använd blixten eller montera kameran på ett stativ så att den står stadigt. Detta minneskort saknar stöd för 1280×720 (Fin) Detta minneskort saknar stöd för 1280×720 (Standard) • Vid inspelning av filmer rekommenderas ett minneskort på minst 1 GB. Stäng av och slå på kameran • Fel med objektivet. 128 SE

Maximalt antal bilder redan valda • Upp till 100 filer kan markeras med [Flera bilder]. • Du kan lägga till (Utskriftsmarkering) symboler för upp till 999 filer. Avbryt valet. • Det kan hända att informationsöverföringen till skrivaren ännu inte är slutförd. Koppla inte bort multikabeln. Behandling pågår... • Skrivaren håller på att avbryta det aktuella utskriftsjobbet. Du kan inte skriva ut igen innan den proceduren är slutförd. Det kan ta en liten stund beroende på skrivaren. Fel vid musikuppspelning • Radera musikfilen, eller byt ut den mot en oskadad musikfil. • Kör [Formatera musik] och hämta sedan nya musikfiler. Musikminnes-formateringsfel • Kör [Formatera musik]. Denna manöver kan ej utföras för ostödda filer • Bearbetning och andra redigeringsfunktioner på kameran kan inte utföras för bildfiler som bearbetats med en dator eller spelats in med andra kameror. Gör klart bilddatabasfilen • Kameran återställer datuminformation osv. om bilderna har råkat raderas på en PC osv. • Kameran skapar nödvändiga databasfiler när minneskortet formaterats. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister • Antalet bilder överskrider gränsen för möjlighet till datumhantering av kameran. Radera onödiga bilder från [Datumvisning] för att kunna registrera nya bildfiler i databasfilen. Internminnet fullt Radera bilder? • Internminnet är fullt. Om du vill lagra information i internminnet väljer du [Ja] och raderar bilder som du inte längre vill ha. • Kunde inte registrera i databasfilen eller spela upp i [Datumvisning]. Importera alla bilder till en dator med hjälp av ”PMB” och återställ minneskortet eller internminnet. Bilddatabasfilfel Kan ej återställa • Importera alla bilder till datorn med ”PMB” och formatera minneskortet eller internminnet (sid. 98). Om det inte går att importera alla bilder till datorn med ”PMB” kan du importera alla bilder till datorn utan att använda ”PMB” (sid. 112). Om du vill visa bilderna i kameran igen exporterar du de importerade bilderna till kameran med ”PMB”. 129 SE