Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

DSC-W350/W350D/W360 Menyalternativ (Enkelt läge) (Bildspel) Visningssätt Datumvisning Minneskort Mappvisning (Stillbilder) • Endast alternativ som är tillgängliga för varje läge visas på skärmen. Mappvisning (Filmer) Internminne Mappvisning (Visningssätt) — (Retuschering) — (Radera) (Skydda) DPOF — — Obs! (Utskrift) — (Rotera) — (Välj mapp) — — (Inställningar) Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 12 SE

Ställa in alternativ Du kan ändra inställningarna på skärmen (Inställningar). 1 Tryck på MENU-knappen för att visa menyskärmen. 2 Välj (Inställningar) med V på kontrollknappen och tryck sedan på z i mitten av kontrollknappen så visas inställningsskärmen. 3 Välj alternativet som du vill ställa in med v/V och tryck sedan på B för att välja alternativ. Bekräfta med z. 4 Välj en inställning och tryck sedan på z. Kategorier Tagningsinställn. Huvudinställningar Minneskortverktyg Internminnesverktyg Alternativ AF-lampa Rutnät Skärmupplösning Digital zoom Auto-rotering Rödögereducering Blundningsvarning Pip Language Setting Funktionsguide Demonstrationsläge Initialisera COMPONENT Video ut USB-anslutning LUN-inställningar Ladda ner musik Formatera musik Strömsparläge Format Skapa lagringsmapp Byt lagringsmapp Radera lagr.mapp Kopiera Filnummer Format Filnummer Kontrollknapp MENU-knapp Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Fortsättning r 13 SE