Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Kameran är överhettad

Kameran är överhettad och kan inte lagra några bilder för tillfället • Kameratemperaturen har stigit. Du kan inte lagra bilder förrän temperaturen har fallit. Inspelningen har avbrutits eftersom kameran är överhettad • Bildlagringen stoppades på grund av en temperaturhöjning under en filminspelning. Vänta tills temperaturen har gått ned. • När du gör långa filminspelningar stiger kameratemperaturen. Då måste du stoppa filminspelningen. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 130 SE

”Memory Stick Duo” ”Memory Stick Duo” är ett kompakt och bärbart IC-inspelningsmedium. De sorters ”Memory Stick Duo” som går att använda med den här kameran listas i nedanstående tabell. Det är däremot inte säkert att alla ”Memory Stick Duo”-funktioner går att använda under alla förhållanden. Typ av ”Memory Stick” Inspelning/uppspelning Memory Stick Duo (utan MagicGate) a* 1 Memory Stick Duo (med MagicGate) a* 2 MagicGate Memory Stick Duo a* 1 * 2 Memory Stick PRO Duo a* 2 * 3 Memory Stick PRO-HG Duo a* 2 * 3 * 4 * 1 Dataöverföring med hög hastighet via ett parallellt gränssnitt stöds inte. * 2 ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate Memory Stick Duo” och ”Memory Stick PRO Duo” är utrustade med MagicGate-funktioner. MagicGate är en teknik för upphovsrättsskydd som använder kryptering. Datainspelning/datauppspelning som kräver MagicGate-funktioner går inte att utföra med den här kameran. * 3 [1280×720]-filmer kan inte spelas in på internminnet eller ett annat ”Memory Stick” än ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”. * 4 Denna kamera har inte stöd för 8-bitars parallell dataöverföring. Den utför samma 4-bitars parallella dataöverföring som ”Memory Stick PRO Duo”. Obs! • Den här produkten är kompatibel med ”Memory Stick Micro” (”M2”). ”M2” är en förkortning av ”Memory Stick Micro”. • Det är inte säkert att ett ”Memory Stick Duo” som formaterats med en dator kan användas med kameran. • Hastigheten för läsning/skrivning av data varierar beroende på vilken kombination av ”Memory Stick Duo” och övrig utrustning som används. • Ta aldrig ut ett ”Memory Stick Duo” när data läses eller skrivs till/från det. • Data kan bli förstörda i följande fall: – Om du tar ut ”Memory Stick Duo” eller stänger av kameran under pågående läsning eller skrivning – Om ”Memory Stick Duo” utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar • Du bör säkerhetskopia viktiga data. • Fäst aldrig en etikett på själva ”Memory Stick Duo” eller på en ”Memory Stick Duo”-adapter. • Vidrör inte kontaktdelen på ”Memory Stick Duo” med fingrarna eller något metallföremål. • Du får inte heller böja eller tappa ”Memory Stick Duo”. • Ta inte isär eller modifiera ”Memory Stick Duo”. • Utsätt inte ”Memory Stick Duo” för vatten. • Lämna aldrig ett ”Memory Stick Duo” inom räckhåll för småbarn. De kan råka svälja det. • Sätt inte i något annat än ett ”Memory Stick Duo” i ”Memory Stick Duo”-facket. Det kan skada sensorn. • Använd eller förvara inte ”Memory Stick Duo” på följande platser: – Där temperaturen är hög, t.ex. i en bil som står parkerad direkt i solen – Där det utsätts för direkt solljus – Där det är fuktigt eller där det finns frätande ämnen Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Fortsättning r 131 SE