Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Batteriladdare •

Batteriladdare • Endast batterier av typen NP-BN (och inga andra) kan laddas i batteriladdaren (medföljer). Andra typer av batterier kan läcka, överhettas eller explodera om du försöker ladda dem, vilket kan medföra risk för skador. • Ta bort det uppladdade batteriet från batteriladdaren. Om du låter batteriet sitta kvar i laddaren riskerar du att förkorta batteriets livslängd. • CHARGE-lampan på den medföljande laddaren blinkar på något av följande sätt: – Snabbt: Lampan blinkar i intervall om 0,15 sekunder. – Långsamt: Lampan blinkar i intervall om 1,5 sekunder. • När CHARGE-lampan blinkar snabbt tar du bort det batteri som laddas och sätter i samma batteri i batteriladdaren igen tills det klickar på plats. Om CHARGE-lampan blinkar igen kan det innebära att det är fel på batteriet eller att du har satt i ett annat batteri än den specificerade typen. Kontrollera att batteriet är av den specificerade typen. Om batteriet är av den specificerade typen tar du bort batteriet och ersätter det med ett nytt eller ett annat batteri, och kontrollerar om batteriladdaren fungerar som den ska. Om batteriladdaren nu fungerar som den ska är det antagligen det första batteriet som orsakade problemet. • När CHARGE-lampan blinkar långsamt betyder det att laddaren tillfälligt slutar laddningen i vänteläget. Batteriladdaren slutar ladda och går in i vänteläge automatiskt när temperaturen ligger utanför rekommenderat intervall. När temperaturen åter ligger inom korrekt intervall återupptas laddningen och CHARGE-lampan tänds igen. Vi rekommenderar att du laddar batteriet i lämplig omgivande temperatur på mellan 10 °C till 30 °C. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 134 SE

Sakregister A AF-lampa .............................................................................79 Ansiktsavkänning .............................................................64 Ansluta Dator .............................................................................112 Skrivare........................................................................116 TV ..................................................................................106 Autofokusram.....................................................................58 Autoprogram.......................................................................27 Auto-rotering ......................................................................83 B Batteri ..................................................................................133 Batteriladdare ...................................................................134 Bildpunkt..............................................................................49 Bildspel .................................................................................69 Bildspel med musik .........................................................70 Bildstorlek ...........................................................................47 Blixt..................................................................................35, 50 Blundningsvarning...........................................................85 Burst .......................................................................................51 Byt lagringsmapp............................................................100 C CD-ROM............................................................................110 Centrumvägd AF ..............................................................58 Centrumvägd mätning ....................................................60 COMPONENT ..................................................................91 D Dator.....................................................................................109 Importera bilder ...............................................112, 113 Datum- & klockinst.......................................................105 Delarnas namn ...................................................................15 Demonstrationsläge .........................................................89 Digital zoom .......................................................................82 DISP .......................................................................................34 DPOF .....................................................................................76 DRO .......................................................................................66 E Enkel tagning......................................................................24 Enkel visning................................................................25, 68 Enkelt läge .....................................................................26, 68 EV ...........................................................................................52 Exponering ..........................................................................52 F Felsökning .........................................................................118 Filmläge ................................................................................32 Filnummer .........................................................................103 Flerfältsmätning ................................................................60 Format ...................................................................................98 Formatera musik ...............................................................96 Funktionsguide ..................................................................88 Fyrverkeri.............................................................................31 Förstärkt skärpa .................................................................73 G Gourmet ................................................................................30 H HD(1080i)............................................................................91 Husdjur..................................................................................30 Hög känslighet ...................................................................30 I Indexvisning .......................................................................41 Initialisera ............................................................................90 Inspelningssätt ...................................................................44 Installera .............................................................................110 Inställningar ........................................................................13 Intelligent autojustering .................................................22 Internminne .........................................................................21 ISO..........................................................................................53 K Kalender ...............................................................................72 Klockinställningar ..........................................................105 Kontinuerlig uppsp. .........................................................69 Kontrollknapp ..............................................................15, 16 Kopiera................................................................................102 Känsl. för leendeavkänning..........................................63 Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 135 SE