Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

L Ladda ner

L Ladda ner musik................................................................95 Landskap ..............................................................................30 Language Setting ..............................................................87 Leendeavkänning..............................................................36 LUN-inställningar ............................................................94 Långsam synkronisering................................................35 Lägesbrytare .......................................................................20 Lägesomkopplare .............................................................19 M Macintosh-dator ..............................................................109 Mapp Byta ...............................................................................100 Radera ..........................................................................101 Skapa ..............................................................................99 Välja................................................................................78 Mass Storage ......................................................................93 ”Memory Stick Duo”....................................................131 MENU .....................................................................................9 Minneskort.............................................................................3 MTP........................................................................................93 Multi-AF...............................................................................58 Multikontakt .....................................................106, 112, 116 Music Transfer.........................................................110, 111 Mätmetod .............................................................................60 N NTSC .....................................................................................92 O Områdesinställning ........................................................104 Operativsystem (OS).....................................................109 Optisk zoom..................................................................33, 82 P PAL.........................................................................................92 Panorering............................................................................28 PC..........................................................................................109 PictBridge ....................................................................93, 116 Pip ...........................................................................................86 PMB .....................................................................................110 PMB Portable ...................................................................114 Precisionsdigitalzoom.....................................................82 Programvara......................................................................110 PTP .........................................................................................93 R Radera..............................................................................42, 74 Radera lagr.mapp............................................................101 Retuschering .......................................................................73 Rotera.....................................................................................77 Rutnät.....................................................................................80 Rödögekorrigering ...........................................................73 Rödögereducering ............................................................84 S Scenigenkänning...............................................................61 Scenval för filmer.............................................................45 Scenval ..................................................................................30 SD............................................................................................91 Självporträtt.........................................................................37 Självutlösare .......................................................................37 Skapa lagringsmapp ........................................................99 Skydda...................................................................................75 Skymning .............................................................................30 Skymningsporträtt............................................................30 Skärm.....................................................................................34 Skärmupplösning..............................................................81 Skärpa....................................................................................58 Smart zoom .........................................................................82 Snö ..........................................................................................31 Soft Snap ..............................................................................30 Spela in film ..................................................................................32 Stillbild ..........................................................................22 Spot-AF.................................................................................58 Spotmätning........................................................................60 Strand.....................................................................................30 Strömsparläge.....................................................................97 T Tagningsriktning...............................................................46 Trimma (ändra storlek) ..................................................73 TV .........................................................................................106 U Undervatten.........................................................................31 Undervattensvitbalans ....................................................57 Uppspelning........................................................................39 Uppspelningszoom...........................................................40 USB-anslutning .................................................................93 Utskrift ..........................................................................76, 116 Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 136 SE

Utskriftsmarkering ...................................................76, 117 V Varningsindikatorer och meddelanden .................126 VGA .......................................................................................47 Video ut ................................................................................92 Visning av självdiagnoskoder ...................................126 Visningssätt.........................................................................72 Vitbalans...............................................................................55 Välj mapp.............................................................................78 W Windows-dator ................................................................109 Z Zoom......................................................................................33 Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 137 SE