Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Teckenfönster C

Teckenfönster C Betydelse Zoomningsgrad PictBridge ansluter Skydda Utskriftsmarkering (DPOF) Uppspelningszoom Visningssätt B Tecken- Betydelse fönster z AE/AF-lås ISO400 ISO-tal Slutarbrusreducering 125 Slutartid F3.5 Bländarvärde +2.0EV Exponeringsvärde Autofokusramindikator INSP Filminspelning/Standbyläge Standby 0:12 Inspelningstid (m:s) 101-0012 Nummer på mapp-fil 2010 1 1 Inspelningsdatum och 9:30 AM inspelningstid för den uppspelade bilden z STOP Funktionsguide för bildvisning z PLAY bB BACK/NEXT Välja bilder V VOLUME Ställa in volym Tecken- Betydelse fönster Inspelningsmapp Uppspelningsmapp 96 Antal bilder som kan spelas in 12/12 Bildnummer/Antal inspelade bilder under samma datumintervall i den valda mappen 100min Inspelningstid Inspelnings-/uppspelningsmedia (Minneskort/Internminne) Byta mapp AF-lampa Teckenfönster ISO 400 D Teckenfönster C:32:00 +2.0EV Betydelse Rödögereducering Mätmetod Blixtläge Blixtuppladdning Vitbalans • / visas endast på DSC- W350/W360/W380/W390. ISO-tal Databasfil full/Filfel databas Betydelse 500 Slutartid Självutlösare Visning av självdiagnoskoder Destination Varning för överhettning Ansiktsavkänning Databasfil full/Filfel databas Autofokusram Spotmätningshårkors Exponeringsvärde F3.5 Bländarvärde N Uppspelning Uppspelningsstapel 00:00:12 Räkneverk Riktning GPS-information 35° 37’ 32” N Visning av latitud och longitud 139° 44’ 31” E Volym 18 SE Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister

Använda lägesomkopplaren (endast DSC-W380/W390) Ställ in lägesomkopplaren på önskad funktion. Lägesomkopplare Innehållsförteckning Sökfunktion (Filmläge) Gör att du kan spela in filmer (sid. 32). (Panorering) (Autoprogram) (Intelligent autojustering) Gör att du kan ta en panoramabild efter att du komponerat bilder (sid. 28). Gör att du kan ta bilder med exponeringen (såväl slutartid som bländare) automatiskt inställd (sid. 27). Du kan välja olika funktioner på menyn. Gör att du kan ta bilder med automatiska inställningar (sid. 22). (Enkel tagning) Gör att du kan ta/visa stillbilder med tydliga indikatorer (sid. 24). (Scenval) Gör att du kan ta bilder med förinställningar som optimerats efter motivet (sid. 30). MENU/ Sökinställningar Sakregister 19 SE