Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Använda lägesbrytaren

Använda lägesbrytaren (endast DSC-W350/W350D/W360) Ställ in lägesbrytaren på önskad funktion. Lägesbrytare Innehållsförteckning Sökfunktion MENU-knapp (Stillbild) Gör att du kan ta stillbilder (sidorna 22, 27, 30). MENU t [Inspelningssätt] t önskat läge (Panorering) Gör att du kan ta en panoramabild efter att du komponerat bilder (sid. 28). (Film) Gör att du kan spela in filmer (sid. 32). MENU/ Sökinställningar Sakregister 20 SE

Använda internminnet Kameran har ett internminne på ungefär 45 MB. Det här minnet går inte att ta ut. Du kan lagra bilder på internminnet när det inte finns något minneskort i kameran. B B Internminne När du har satt i ett minneskort [Inspelning]: Bilderna spelas in på minneskortet. [Uppspelning]: Bilderna på minneskortet spelas upp. [Meny, Inställningar osv.]: Du kan utföra olika funktioner på bilderna som finns i minneskortet. När inget minneskort är isatt [Inspelning]: Bilderna spelas in i internminnet. [Uppspelning]: Bilderna som spelats in i internminnet spelas upp. [Meny, Inställningar osv.]: Du kan utföra olika funktioner på bilder som finns lagrade i internminnet. Om bilddata som lagrats i internminnet Du bör under alla förhållanden kopiera (säkerhetskopiera) bilddata på något av följande sätt. Kopiera (säkerhetskopiera) data på en datorhårddisk Utför proceduren på sidan 112 utan något minneskort isatt i kameran. Kopiera (säkerhetskopiera) data till ett minneskort Förbered ett minneskort med tillräckligt med kapacitet, och utför sedan proceduren som beskrivs i avsnittet [Kopiera] (sid. 102). Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Obs! • Det går inte att kopiera bilddata från ett minneskort till internminnet. • Om du kopplar kameran till en dator med en USB-multikabel kan du överföra data från internminnet till en dator. Du kan däremot inte överföra data från datorn till internminnet. 21 SE