Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Enkel tagning (endast

Enkel tagning (endast DSC-W380/ W390) Gör att du kan ta stillbilder med minsta möjliga funktionsinställning. Textstorleken ökar och det blir lättare att se indikatorerna. 1 Ställ in lägesomkopplaren på (Enkel tagning). 2 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren. Obs! • Batterikraften försvinner snabbare eftersom ljusstyrkan på skärmen ökar automatiskt. zFunktioner tillgängliga i läget Enkel tagning Bildstorlek: MENU t [Bildstorlek] t z på kontrollknappen t med önskat läge t z Välj storleken [Stor] eller [Liten]. Självutlösare: på kontrollknappen t med önskat läge Välj läget [10 s] eller [Av]. Blixt: på kontrollknappen t med önskat läge Välj läget [Auto] eller [Av]. MENU t [Blixt] t z på kontrollknappen t med önskat läge t z Välj läget [Auto] eller [Av]. Leendeavkänning: på kontrollknappen Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister zOm scenigenkänning Scenigenkänning används i läget Enkel tagning. Med den här funktionen kan kameran automatisk känna igen bildtagningsförhållanden och ta bilden. Scenigenkänningsikon Kameran känner igen (Skymning), (Skymningsporträtt), (Skymning med stativ), (Motljus), (Motljusporträtt), (Landskap) (Makro) eller (Porträtt) och visar en ikon på LCD-skärmen när scenen känns igen. För mer information, se sidan 61. Fortsättning r 24 SE

MENU/ Sökinställningar zOm läget för Enkel visning Om du trycker på -knappen (Uppspelning) med lägesomkopplaren inställd på (Enkel tagning) blir texten på uppspelningsskärmen större och mer lättläst. Dessutom blir endast funktionen radera tillgänglig. -knapp (radera) MENU-knapp Du kan radera bilden som visas. Välj [OK] t z. Du kan radera den bild som visas med [Radera en bild] och radera alla bilder för valt datumintervall eller på interminnet (om valt) med [Radera alla bilder]. • [Visningssätt] är inställt på [Datumvisning] när ett minneskort används. Innehållsförteckning Sökfunktion Sakregister 25 SE