Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Enkelt läge (endast

Enkelt läge (endast DSC-W350/ W350D/W360) Gör att du kan ta stillbilder med minsta möjliga funktionsinställning. Textstorleken ökar och det blir lättare att se indikatorerna (Enkel tagning). 1 Ställ in lägesbrytaren på (Stillbild). 2 MENU t (Enkelt läge) t [OK] t z på kontrollknappen 3 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren. Obs! • Batterikraften försvinner snabbare eftersom ljusstyrkan på skärmen ökar automatiskt. • När du trycker in -knappen (Uppspelning) ändras uppspelningsläget också till [Enkelt läge]. zFunktioner tillgängliga i Enkelt läge (tagning) Bildstorlek: MENU t [Bildstorlek] t z på kontrollknappen t med önskat läge t z Välj storleken [Stor] eller [Liten]. Självutlösare: på kontrollknappen t med önskat läge Välj läget [10 s] eller [Av]. Blixt: på kontrollknappen t med önskat läge Välj läget [Auto] eller [Av]. Leendeavkänning: på kontrollknappen Avsluta det enkla MENU t [Avsluta det enkla läget] t [OK] t z läget: Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister zOm scenigenkänning Scenigenkänning används i Enkelt läge. Med den här funktionen kan kameran automatisk känna igen bildtagningsförhållanden och ta bilden. Scenigenkänningsikon Kameran känner igen (Skymning), (Skymningsporträtt), (Skymning med stativ), (Motljus), (Motljusporträtt), (Landskap) (Makro) eller (Porträtt) och visar en ikon på LCD-skärmen när scenen känns igen. För mer information, se sidan 61. 26 SE

Autoprogram Gör att du kan ta bilder med exponeringen (såväl slutartid som bländarvärde) automatiskt inställd. Du kan också välja olika inställningar på menyn. DSC-W380/W390: 1 Ställ in lägesomkopplaren på (Autoprogram). 2 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren. DSC-W350/W350D/W360: 1 Ställ in lägesbrytaren på (Stillbild). 2 MENU t (Inspelningssätt) t (Autoprogram) t z på kontrollknappen 3 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 27 SE