Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Så här använder du

Så här använder du bruksanvisningen Klicka på en knapp uppe till höger om du vill gå direkt till motsvarande sida. Detta är praktiskt när du söker efter en viss funktion som du vill visa. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Sök information efter funktion. Sök information efter manövrering. Sök information i en lista med MENU/ inställningsalternativ. Sök information efter nyckelord. Symboler och specialmarkeringar som används i bruksanvisningen I den här bruksanvisningen visas åtgärder som följer efter varandra med pilar (t). Använd den ordningsföljd som anges för kameran. Markeringar visas som de ser ut i kamerans standardinställning. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Standardinställningen anges med . Anger försiktighetsanvisningar och begränsningar som är viktiga för rätt användning av kameran. z Anger information som är praktisk att känna till. 2 SE

Att observera när det gäller användning av kameran Att notera om de minneskorttyper du kan använda (säljs separat) Följande minneskort är kompatibla med denna kamera: ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”, ”Memory Stick Duo”, SD-minneskort, SDHCminneskort och SDXC-minneskort. MultiMediaCard är inte kompatibelt. I denna bruksanvisning har ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo” och ”Memory Stick Duo” samlingsnamnet ”Memory Stick Duo” och SD-minneskort, SDHC-minneskort och SDXC-minneskort har samlingsnamnet SD-minneskort. • ”Memory Stick Duo” med en kapacitet på upp till 32 GB och SD-minneskort med en kapacitet på upp till 64 GB fungerar felfritt med kameran. Du rekommenderas att använda följande minneskort vid inspelning av film: – (Mark2) (”Memory Stick PRO Duo” (Mark2)) – (”Memory Stick PRO- HG Duo”) – SD-minneskort, SDHC-minneskort eller SDXC-minneskort (klass 4 eller snabbare) Mer information om ”Memory Stick Duo” finns på sidan 131. När du använder ett ”Memory Stick Duo” med ”Memory Stick”-fack av standardstorlek Du kan använda ”Memory Stick Duo” om du placerar det i en ”Memory Stick Duo”- adapter (säljs separat). ”Memory Stick Duo”-adapter Om batteriet • Innan du använder kameran för första gången laddar du upp batteriet (medföljer). • Batteriet går att ladda upp även om det inte är helt urladdat. Det går också att använda batteriet även när det bara är delvis uppladdat. • Om du vet med dig att det kommer att dröja innan du använder batteriet igen, bör du använda det tills det är tomt och sedan ta ur det från kameran och förvara det på ett torrt och svalt ställe. Det är viktigt för att batteriet ska fortsätta att fungera. • Mer information om vilket batteri du kan använda finns på sidan 133. Att tänka på när det gäller LCDskärmen och objektivet • LCD-skärmen är tillverkad med mycket hög precision – över 99,99 % av bildpunkterna är aktiva. Enstaka små svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda, blå eller gröna) kan förekomma på LCD-skärmen. Detta är normalt och beror på tillverkningsmetoden. Bildlagringen påverkas inte på något sätt. Svarta, vita, röda, blåa eller gröna punkter • Funktionsstörningar kan inträffa om LCDskärmen eller objektivet utsätts för direkt solljus en längre tid. Tänk dig för innan du lämnar kameran i närheten av ett fönster eller lägger den ifrån dig utomhus. • Tryck inte på LCD-skärmen. Skärmen kan missfärgas, vilket i sin tur kan leda till funktionsstörningar. • På kalla platser kan det hända att det uppstår efterbilder på LCD-skärmen. Detta är inte ett tekniskt fel. • Var försiktig så att du inte råkar stöta till det rörliga objektivet och utsätt det inte för våld av något slag. Om kondenserad fukt • Om du flyttar kameran direkt från en kall till en varm plats, kan det bildas kondens (fukt) på insidan eller utsidan av kameran. Denna kondens kan orsaka funktionsstörningar. • Stäng av kameran och vänta ungefär en timme tills fukten avdunstat om kondens uppstår. Observera att om du försöker fotografera med fukt kvar inuti objektivet kan du inte spela in tydliga bilder. Bilderna som förekommer i den här bruksanvisningen Fotoexemplen som förekommer i den här bruksanvisningen är reproduktioner, och inte bilder som tagits med kameran. Om illustrationer Illustrationerna som används i denna bruksanvisning är avsedda för DSC-W380 om inte annat anges. 3 SE Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister