Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Filmläge Gör att du

Filmläge Gör att du kan spela in filmer med ljud. DSC-W380/W390: 1 Ställ in lägesomkopplaren på (Filmläge). DSC-W350/W350D/W360: 1 Ställ in lägesbrytaren på (Film). Gör som följer efter steg 1. 2 Tryck ned avtryckaren helt. 3 Du avbryter inspelningen genom att trycka ned avtryckaren helt igen. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 32 SE

Zoom Du kan förstora bilden under bildtagning. Kamerans optiska zoom kan förstora bilder upp till 5× (DSC-W380/W390) /4× (DSC-W350/W350D/W360). 1 Tryck på W/T-knappen (zoom). Tryck på T-knappen för att zooma in och W-knappen för att zooma ut. • När zoomskalan går över 5× (DSC-W380/W390) /4× (DSC-W350/ W350D/W360), se sidan 82. T-knapp W-knapp Innehållsförteckning Sökfunktion Obs! • Zoomen är låst till W-sidan vid tagning i läget Panorering. • Objektivets ljud kommer med när du spelar in en film och använder zoomfunktionen. MENU/ Sökinställningar Sakregister 33 SE