Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

DISP

DISP (Skärminställningar) 1 Tryck på DISP (skärminställningar) på kontrollknappen. 2 Välj ett läge med kontrollknappen. Obs! (Ljus skärm + enbart bild) (Ljus + exponeringsdata) (Endast uppspelningsläge) (Ljus skärm) (Normal skärm) Gör skärmen ljusare och visar endast bilder. Gör skärmen ljusare och visar information. Exif-data för inspelad bild visas också. Gör skärmen ljusare och visar information. Ställer in normal ljusstyrka på skärmen och visar information. • Om du visar bilder utomhus i starkt ljus kan du öka ljusstyrkan på skärmen. Batterierna kan ta slut snabbare om du gör detta. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 34 SE

Blixt 1 Tryck på (Blixt) på kontrollknappen. 2 Välj ett läge med kontrollknappen. Obs! (Auto) (På) (Långsam synkronisering) (Av) Blixten fungerar automatiskt när det är mörkt eller motivet är bakgrundsbelyst. Blixten är alltid på. Blixten är alltid på. Slutartiden är lång i dålig belysning för att bakgrunden, som är utom räckhåll för blixten, ska komma med ordentligt. Blixten används inte. • Blixten utlöses två gånger. Första gången blixten utlöses justeras ljusmängden. • När blixten laddas upp visas . • Det går inte att använda blixten under burst-tagning. • I läget Intelligent autojustering, Enkel tagning, kan du endast välja [Auto] eller [Av]. • I Panorering är blixten inställd på [Av]. zNär ”vita runda fläckar” visas i bilder som tagits med blixt Detta orsakas av partiklar (damm, pollen m.m.) i närheten av linsen. När de framhävs av kamerans blixt visas de som vita runda fläckar. Kamera Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Motiv Partiklar (damm, pollen m.m.) i luften Hur kan förekomsten av ”vita runda fläckar” minskas? • Öka belysningen i rummet och ta om bilden utan blixt. • Välj läget (Hög känslighet) i Scenval. ([Av] väljs automatiskt.) 35 SE