Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

MENU/ Sökinställningar

MENU/ Sökinställningar zTips för att undvika suddiga bilder Om dina händer eller din kropp rör sig när du håller i kameran och trycker på avtryckaren sker ”kameraskakning”. Kameraskakning inträffar ofta vid förhållanden med svag belysning eller långa slutartider, t ex vid användning av läget (Skymningsporträtt) eller (Skymning). I sådana fall kan du använda tipsen nedan. • Ta bilden med självutlösaren inställd på 2 sekunders fördröjning och stabilisera kameran genom att hålla armarna stabilt intill kroppen när du har tryckt på avtryckaren. • Använd ett stativ eller placera kameran på en plan yta för att hålla kameran stadigt. Innehållsförteckning Sökfunktion Sakregister 38 SE

Visa stillbilder 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 Välj en bild med kontrollknappen. zVisa bilder som tagits med en annan kamera Denna kamera skapar en databasfil på minneskortet och lagrar alla bilder som tagits på det för senare uppspelning. Om kameran identifierar en bild som inte finns registrerad i databasfilen på minneskortet, visas registreringsskärmen ”Okända filer upptäckta Importerar filer”. Om du vill visa oregistrerade bilder väljer du [OK] för att registrera bilderna. • Använd ett fulladdat batteri när du registrerar. Om du försöker registrera oregistrerade filer med ett alltför svagt batteri finns det risk för att batteriet tar slut under kopieringen, vilket kan leda till att kopieringen misslyckas eller rentav att bilddata blir förstörda. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 39 SE