Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Uppspelningszoom Spelar

Uppspelningszoom Spelar upp den förstorade bilden. 1 Tryck på -knappen (Uppspelningszoom) under stillbildsuppspelning. Bilden förstoras till dubbelt så stor som tidigare, i mitten av bilden. 2 Justera läget med kontrollknappen. 3 Ändra zoomskala med W/T-knappen (zoom). Tryck på -knappen (T) för att zooma in, W-sidan för att zooma ut. Tryck på z för att avbryta uppspelningszoom. zSpara förstorade bilder Du kan spara en förstorad bild med trimningsfunktionen. Tryck på MENU t [Retuschering] t [Trimma (ändra storlek)]. Visar markerat område för hela bilden Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 40 SE

Indexvisning Visar flera bilder samtidigt. 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 Tryck på -knappen (Index) för att visa bildindexskärmen. Tryck på knappen igen så visas en indexskärm med ännu fler bilder. Tryck på knappen ännu en gång för att visa bilder med Kalender när du spelar upp i [Datumvisning]. 3 Om du vill återgå till enbildsskärmen markerar du en bild med kontrollknappen och trycker på z. Obs! • Om du väljer läget Enkel visning när du visar bilder i indexläge, växlar den till enbildsläget. I läget Enkel visning kan du inte visa bilder i indexläge. zVisa bilder från önskat datum/mapp Markera den vänstra sidlisten med kontrollknappen och välj önskat datum/mapp med v/V. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar zVisa bilder i Kalender Sakregister När [Visningssätt] är inställt på [Datumvisning] trycker du på -knappen (Index) för att visa bilderna med Kalender, samtidigt som fler bilder visas i indexet. • För att välja den månad du vill visa väljer du / med kontrollknappen, därefter den månad som önskas. • För att visa bilder för valt datum i indexläget, väljer du önskat datum med kontrollknappen och trycker på z. • Avsluta Kalender genom att välja med kontrollknappen och därefter trycka på z. 41 SE