Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

I läget Enkel tagning

I läget Enkel tagning Stor Liten Tar bilder i formatet [14M]. Tar bilder i formatet [5M]. Vid tagning av panoreringsbilder (Standard) (Horisontell: 4912×1080) (Vertikal: 3424×1920) (Brett) (Horisontell: 7152×1080) (Vertikal: 4912×1920) När du spelar in film Tar bilder i standardstorlek. Tar bilder i bredbildsstorlek. Ju större bildformat, desto högre bildkvalitet. Ju större mängd data som används per sekund (genomsnittlig bithastighet), desto jämnare uppspelningsbild. Filmer som spelas in med denna kamera spelas in i MPEG-4, ungefär 30 bildrutor per sekund, progressivt, AAC, mp4-format. Filstorlek för filmer Genomsnittlig Riktlinjer för användning bithastighet 1280×720 (Fin) 9 mbps Tar film med högsta kvalitet för visning på HDTV 1280×720 (Standard) 6 mbps Tar film med standardkvalitet för visning på HDTV VGA 3 mbps Tar med en bildstorlek som passar för överföring till WEB Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Obs! • En telefotobild skapas när bildformatet [VGA] har valts för filmer. Fortsättning r 48 SE

zOm ”bildkvalitet” och ”bildstorlek” En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter (pixlar). Ju fler bildpunkterna är, desto större blir bilden och desto mer minne tar den upp, men samtidigt blir bilden mer detaljerad. ”Bildstorleken” är ett mått på antalet bildpunkter. Även om det inte går att se skillnaden på kameraskärmen blir såväl detaljerna som databearbetningstiden annorlunda när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm. Förhållandet mellan bildpunkter och bildstorlek 1 Bildstorlek: 14 M 4320 bildpunkter × 3240 bildpunkter = 13 996 800 bildpunkter 2 Bildstorlek: VGA 640 bildpunkter × 480 bildpunkter = 307 200 bildpunkter Bildpunkter Innehållsförteckning Sökfunktion Bildpunkt Många bildpunkter (Högre bildkvalitet men större filer) Få bildpunkter (Sämre bildkvalitet men mindre filer) MENU/ Sökinställningar Sakregister 49 SE