Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Att observera när det gäller användning av kameran Spela in Så här använder du bruksanvisningen·················· 2 Att observera när det gäller användning av kameran ································································ 3 Sökfunktion ··························································· 7 MENU/Sökinställningar ········································· 9 Delarnas namn···················································· 15 Lista över ikoner som visas på skärmen ············· 17 Använda lägesomkopplaren (endast DSC-W380/ W390)·································································· 19 Använda lägesbrytaren (endast DSC-W350/ W350D/W360)···················································20 Använda internminnet ········································· 21 Intelligent autojustering ······································· 22 Enkel tagning (endast DSC-W380/W390)··········· 24 Enkelt läge (endast DSC-W350/W350D/ W360)·································································· 26 Autoprogram ······················································· 27 Panorering··························································· 28 Scenval ······························································· 30 Filmläge······························································· 32 Zoom ··································································· 33 DISP (Skärminställningar)·····································34 Blixt ····································································· 35 Leendeavkänning················································ 36 Självutlösare························································ 37 Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 4 SE

Visning MENU (Tagning) MENU (Visning) Visa stillbilder ······················································ 39 Uppspelningszoom·············································· 40 Indexvisning ························································ 41 Radera ································································ 42 Visa filmer ··························································· 43 MENU-alternativ (Tagning) ··································· 9 MENU-alternativ (Visning)··································· 11 Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Inställningar Ställa in alternativ················································ 13 Sakregister TV Visa bilder på en TV·········································· 106 Dator Använda med din dator ····································· 109 Använda programvaran····································· 110 Ansluta kameran till datorn····································112 Ladda upp bilder till en mediatjänst·······················114 5 SE