Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

MENU/ Sökinställningar

MENU/ Sökinställningar Blixt (endast DSC-W380/W390) I läget Enkel tagning kan du också välja blixtinställning med MENU-knappen. 1 Ställ in lägesomkopplaren på (Enkel tagning). 2 MENU t [Blixt] t z på kontrollknappen 3 Välj önskat läge. Auto Av Blixten fungerar automatiskt när det är mörkt eller motivet är bakgrundsbelyst. Blixten används inte. Innehållsförteckning Sökfunktion Sakregister 50 SE

Burst-inställningar Du kan välja enbildsläge eller burst-läge. 1 MENU t (Burst-inställningar) t önskat läge (Enbildstagning) (Burst) Tar en enda bild. Tar upp till 100 bilder i en följd när du trycker ner och håller avtryckaren intryckt. Innehållsförteckning Sökfunktion Obs! • Burst-läget är tillgängligt i läget Enkel tagning, Panorering, Filmläget eller Leendeavkänning. • Blixten är inställd på [Av]. • När självutlösaren används tar kameran högst fem bilder i följd. • Inspelningsintervallen blir längre, beroende på bildformatinställningen. • När batterierna blir för svaga, eller när internminnet eller minneskortet är fullt, avbryts Burst-tagningen. • [Skärpa], [Vitbalans] och [EV] justeras för den första bilden och dessa inställningar används också för nästkommande bilder. MENU/ Sökinställningar Sakregister 51 SE