Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

EV Du kan justera

EV Du kan justera exponeringen manuellt i 1/3 EV-steg i intervallet –2.0 EV till +2.0 EV. 1 MENU t (EV) t med önskad EV-inställning Obs! • I läget Enkel tagning kan EV-inställningen inte justeras. • Om du tar en bild på ett motiv där det är mycket ljust eller mycket mörkt, eller om du använder blixt, kan det hända att exponeringsjusteringen inte får så stor effekt. zJustera exponeringen för att få bättre bilder Överexponering = för mycket ljus Bilden blir vitaktig Korrekt exponering Lägre EV-inställning – Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Högre EV-inställning + Underexponering = för lite ljus Bilden blir mörkare Sakregister 52 SE

ISO Justerar ljuskänsligheten när kameran är inställd på Autoprogram eller läget (endast DSC-W350/W360/W380/W390) i Scenval. 1 MENU t (ISO) t önskat läge (Auto) / / / / / / (Undervatten) Väljer ISO-känslighet automatiskt. Du kan göra bilden mindre suddig i mörka omgivningar eller för rörliga motiv genom att öka ISO-känsligheten (välj ett högre värde). Obs! • Andra ISO-inställningar än [ISO AUTO], [ISO 80] till [ISO 800] kan inte väljas när inspelningsläget är inställt till Burst-läget eller när [DRO] är inställt på [DRO plus]. zJustera ISO känsligheten (Rekommenderat exponeringsindex) ISO-känsligheten är en hastighetsklassning för inspelningsmedia som har en bildsensor som fångar upp ljus. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika beroende på ISOkänsligheten. Hög ISO-känslighet Spelar in en ljus bild även på mörka platser medan slutartiden ökas för att bilden ska bli mindre suddig. Samtidigt ökar störningarna i bilden. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Låg ISO-känslighet Bilderna blir mjukare. Å andra sidan kan bilderna bli för mörka när exponeringen inte är tillräcklig. Fortsättning r 53 SE