Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Skärpa Du kan ändra

Skärpa Du kan ändra skärpeinställningsmetod. Om det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget kan du använda menyn. AF står för ”autofokus” som är en funktion för automatisk skärpeinställning. 1 MENU t (Skärpa) t önskat läge (Multi-AF) (Centrumvägd AF) (Spot-AF) Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv i valfri del av sökarramen. När du trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget visas en grön ram runt området som är i fokus. • När funktionen Ansiktsavkänning är inställd Autofokusram prioriterar AF fokusen på ansikten. • När Scenval är inställt på läget (Undervatten) (endast DSC-W350/ W360/W380/W390), anpassas fokusen till fotografering under vatten. När skärpan erhålls genom att trycka ner avtryckaren halvvägs, visas en stor grön ram. Fokuserar på ett motiv i mitten av sökarramen automatiskt. Genom att använda det här läget tillsammans med AFlåsfunktionen kan du komponera bilden som du vill ha den. Ställer in skärpan automatiskt på ett mycket litet motiv eller ett litet begränsat område. Genom att använda det här läget tillsammans med AF-låsfunktionen kan du komponera bilden som du vill ha den. Håll kameran stadigt så att motivet och autofokusramen inte hamnar fel. Autofokusram Autofokusram Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Obs! • När du använder [Digital zoom] eller [AF-lampa] inaktiveras autofokusramen och visas med en punktlinje. I det här fallet fokuserar kameran på motivet i mitten på skärmen. • När fokusläget är inställt på något annat än [Multi-AF] kan du inte använda funktionen Ansiktsavkänning. • Fokusläget är låst till [Multi-AF] i följande fall: – Vid Intelligent autojustering – I läget Enkel tagning – I filmläget – När leendeavkänning används – När självutlösaren är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer] Fortsättning r 58 SE

zFokuserar på motiv nära kanten av skärmen Om motivet inte befinner sig i fokus gör du så här: Autofokusram 1Komponera om bilden så att motivet är centrerat i autofokusramen och fokusera sedan på motivet genom att trycka ned avtryckaren halvvägs (AFlås). 2När AE/AF-låsindikatorn slutar blinka och lyser med ett fast sken, riktar du om kameran så att du får kompositionen som du ville ha den, och trycker sedan ned avtryckaren helt. • Så länge som du inte trycker in avtryckaren helt kan du utföra proceduren så många gånger som behövs. AE/AFlåsindikator Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 59 SE