Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Mätmetod Väljer

Mätmetod Väljer mätmetod för att avgöra vilken del av motivet som ska mätas för exponeringsinställningen. 1 MENU t (Mätmetod) t önskat läge (Multi) (Centrumvägd) (Spot) Bilden delas upp i flera områden som mäts var för sig. Därefter ställer kameran in en välbalanserad exponering (Flerfältsmätning). Mitten av bilden mäts upp och exponeringen ställs in efter ljusstyrkan där (Centrumvägd mätning). Bara en viss del av motivet mäts (Spotmätning). Den här funktionen kan du använda när motivet befinner sig i motljus eller när det är stark kontrast mellan motivet och bakgrunden. Spotmätningshårkors Rikta in hårkorset över motivet Obs! • I filmläget går det inte att välja [Spot]. • Om du ställer in mätmetoden som något annat än [Multi] kan funktionen Ansiktsavkänning inte användas. • Mätmetoden är låst till [Multi] i följande fall: – Vid Intelligent autojustering – I läget Enkel tagning – När leendeavkänning används – När självutlösaren är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer] Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 60 SE

Scenigenkänning Kameran identifierar fotograferingsförhållandet automatiskt och tar sedan bilden i läget Intelligent autojustering. När en rörelse har identifierats ökar ISO-känsligheten efter rörelsen för att göra motivet mindre suddigt (rörelseavkänning). 1 MENU t (Scenigenkänning) t önskat läge (Auto) (Avancerad) Exempel på en bild där har aktiverats. (Motljus) Scenigenkänningsikon och -guide Kameran identifierar följande typer av scener. När kameran har fastställt den optimala scenen visas motsvarande ikon och guide. (Skymning), (Skymningsporträtt), (Skymning med stativ), (Motljus), (Motljusporträtt), (Landskap), (Makro), (Porträtt) När kameran identifierar scenen växlar den automatiskt till de optimala inställningarna och tar bilden. När kameran identifierar scenen växlar den automatiskt till de optimala inställningarna. Om kameran identifierar (Skymning), (Skymningsporträtt), (Skymning med stativ), (Motljus) eller (Motljusporträtt) ändras inställningen automatiskt och en ny bild tas. • När du tar två efterföljande bilder, blir markeringen + på -ikonen grön. • När du tar två bilder, visas bilderna sida vid sida omedelbart efter tagning. • När [Blundningsreducering] visas tas 2 bilder automatiskt och den bild där ögonen är öppna väljs automatiskt. Mer information om blundningsreducering finns i ”Vad är blundningsreducering?”. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Obs! • Scenigenkänning fungerar inte tillsammans med digital zoom. • Scenigenkänning är låst till [Auto] i följande fall: – När Burst-läget valts – När leendeavkänning används – När självutlösaren är inställd på [Självporträtt En person] och [Självporträtt Två personer] • De tillgängliga blixtinställningarna är [Auto] och [Av]. • (Skymning med stativ)-scener kan ibland inte identifieras i en omgivning där vibrationer överförs till kameran, även om den står på ett stativ. • Ibland blir resultatet långa slutartider när en scen identifieras som (Skymning med stativ). Håll kameran still under tagning. • Det kan hända att dessa scener inte identifieras beroende på inspelningsförhållanden. Fortsättning r 61 SE