Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

zTar två bilder och du

zTar två bilder och du kan välja den bästa bilden senare - det är mycket smidigare! ([Avancerad]) När kameran identifierar en svårfotograferad scen i [Avancerad], (Skymning), (Skymningsporträtt), (Skymning med stativ), (Motljus) och (Motljusporträtt), ändrar den inställningarna enligt följande och tar två olika bilder med olika effekter vilket gör att du kan välja den du tycker bäst om. Första bilden* Andra bilden Tagen i Långsam synkronisering Tagen med ökad känslighet och skakningsreducering Tagen i Långsam synkronisering med det Tagen med ökad känslighet med ansiktet som ansikte som blixten belyser som en guide guide och skakningsreducering Tagen i Långsam synkronisering Tagen med långsammare slutartid utan att öka känsligheten Tagen med blixt Tagen med bakgrundsljusstyrka och kontrast justerad (DRO plus) Tagen med det ansikte som blixten belyser Tagen med ljushet och kontrast mellan ansikte som en guide och bakgrund justerad (DRO plus) * När blixten är inställd på [Auto]. zVad är blundningsreducering? När kameran är inställd på [Avancerad], tar den automatiskt två efterföljande* bilder när den identifierar (Porträtt). Kameran väljer, visar och spelar in bilden där personen inte blinkar automatiskt. Om ögonen är stängda på båda bilderna, visas meddelandet ”Blundning upptäckt”. * förutom när blixten avfyras/lång slutartid Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 62 SE

Känsl. för leendeavkänning Ställer in känslighet för funktionen Leendeavkänning. 1 MENU t (Känsl. för leendeavkänning) t önskat läge Obs! (Brett leende) (Vanligt leende) (Småleende) Identifierar ett stort leende. Identifierar ett vanligt leende. Identifierar även ett svagt leende. • Leenden identifieras eventuellt inte korrekt beroende på förhållandena. • [Känsl. för leendeavkänning] kan inte justeras i följande fall: – I läget Enkel tagning – Under panorering – I filmläget Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 63 SE