Views
3 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Ansiktsavkänning

Ansiktsavkänning Känner av ansiktet för motiven och ställer automatiskt in inställningarna för fokus, blixt, exponering, vitbalans och förblixt för rödögereducering. Ansiktsavkänningsram (orange) När kameran känner av mer än ett motiv, kommer kameran att avgöra vilket som är huvudmotivet och ställa in skärpan enligt prioritet. Ansiktsavkänningsramen för huvudobjektet blir orange. Ramen för vilken skärpan ställs in blir grön när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Ansiktsavkänningsram (vit) 1 MENU t (Ansiktsavkänning) t önskat läge Innehållsförteckning Sökfunktion (Av) (Auto) (Barnprioritet) (Vuxenprioritet) Använder inte ansiktsavkänningsfunktion. Väljer vilket ansikte kameran automatiskt skall fokusera på. Identifierar och fotograferar med prioritet på barnansikten. Identifierar och fotograferar med prioritet på vuxnas ansikten. MENU/ Sökinställningar Obs! • [Ansiktsavkänning] kan inte väljas i följande fall: – I läget Enkel tagning – Under panorering – I filmläget • Du kan inte välja [Av] när självutlösaren är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer]. • Du kan endast välja [Ansiktsavkänning] när fokusläget är inställt på [Multi-AF] eller mätmetoden är [Multi]. • Funktionen Ansiktsavkänning fungerar inte när digital zoom används. • Upp till 8 ansikten på dina motiv kan kännas av. • Inspelningsförhållandena kan göra att vuxna och barn inte alltid registreras korrekt. • Vid fotografering med leendeavkänningen ställs [Ansiktsavkänning] automatiskt in som [Auto], även om den är inställd på [Av]. Sakregister Fortsättning r 64 SE

zVälja ansiktsprioritet I vanliga fall väljs ansiktet som kameran ska fokusera på automatiskt, i enlighet med inställningen av [Ansiktsavkänning], men du kan även välja ett ansikte som ska prioriteras. Ram för ansiktsprioritet av 1Tryck på z på kontrollknappen under ansiktsavkänningen. Ansiktet längst till vänster registreras som prioritet och ramen ändras från till en orange ram ( ). 2Varje gång du trycker på z flyttas prioriteten till ansiktet ett steg åt höger. Tryck på z upprepade gånger tills den orangea ramen ( ) är runt ansiktet som du vill välja. 3Om du vill avbryta ansiktsvalet (Off) flyttar du den orangea ramen till ansiktet längst till höger och trycker på z igen. • Det kanske inte alltid går att identifiera det valda ansiktet på grund av ljusförhållandet, motivets frisyr osv. I så fall registrerar du ansiktet igen under samma förhållanden som då bilden ska tas. • När funktionen Leendeavkänning används tillsammans med ansiktsavkänningsramen görs leendeavkänningen bara på det valda ansiktet. • Du kan inte välja ansiktsprioritet i läget Enkel tagning eller när självutlösaren är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer]. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 65 SE