Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

DRO Kameran analyserar

DRO Kameran analyserar bildtagningsscenen och korrigerar automatiskt ljusstyrka och kontrast för att förbättra bildkvaliteten i Autoprogram. DRO står för ”Dynamic Range Optimizer”, en funktion som automatiskt optimerar skillnaden mellan ljusa och mörka delar av en bild. 1 MENU t (DRO) t önskat läge (Av) (DRO standard) (DRO plus) Justeras inte. Ställer automatiskt in ljusstyrka och kontrast i bilden. Ställer in ljusstyrka och kontrast för bilden automatiskt och effektivt. Obs! • Det kan beroende på fotograferingsförhållanden ibland inte vara möjligt att erhålla korrekt effekter. • Endast [ISO AUTO] eller värden från [ISO 80] till [ISO 800] kan anges som ISO-värde om [DRO plus] har ställts in. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 66 SE

Blundningsreducering När Scenval är inställt på (Soft Snap) när du tar en bild tar kameran automatiskt två bilder i följd. Kameran väljer, visar och lagrar automatiskt den bild där motivet inte blinkar. 1 MENU t (Blundningsreducering) t önskat läge (Auto) (Av) När ansiktsavkänning används fungerar blundningsreduceringen så att bilden tas med motivets ögon öppna. Blundningsreducering används inte. Obs! • [Blundningsreducering] fungerar inte i följande situationer: – Vid användning av blixt – När Burst-läget valts – När ansiktsavkänning inte fungerar – När leendeavkänning används • Ibland fungerar inte blundningsreduceringen, beroende på tagningsförhållande. • Om blundningsreducering har ställts in på [Auto] men motivet blundar på alla bilder, visas meddelandet ”Blundning upptäckt” på LCD-skärmen. Ta om bilden om det behövs. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 67 SE