Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Bildspel med musik 1

Bildspel med musik 1 MENU t (Bildspel) t [Bildspel med musik] t z på kontrollknappen Visar inställningsskärmen. 2 Välj en inställning. 3 [Start] t z 4 Tryck på z för att avsluta bildspelet. Obs! • Du kan inte spela upp filmer eller panoramabilder. • Alla inställningar förutom [Bild] lagras tills nästa gång de ändras. Bild Väljer gruppen av bilder som ska visas. Allt Spelar upp ett bildspel med alla stillbilder i turordning. Detta datum Spelar upp ett bildspel med alla stillbilder i det valda datumintervallet när visningssättet är [Datumvisning]. Mapp Spelar upp ett bildspel med alla stillbilder i den valda mappen när visningssätter är Mappvisning. Obs! • Den här inställningen är fixerad på [Mapp] när internminnet används för bildlagring. Effekter Väljer uppspelningshastighet och läge för bildspel. Enkelt Ett enkelt bildspel som växlar bilder med ett förinställt tidsintervall. Uppspelningsintervallet kan justeras i [Intervall] och du kan enkelt se vilka bilder du vill. Nostalgiskt Ett stämningsfullt bildspel som påminner om en bioföreställning. Elegant Ett elegant bildspel som visar bilderna i jämnt tempo. Aktiv Ett bildspel med högt tempo som passar bilder med mycket rörelse. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Fortsättning r 70 SE

Musik Specificerar musik som ska spelas under bildspel. Du kan välja mer än ett musikspår som bakgrundsmusik. Tryck på V på kontrollknappen för att visa skärmen för volyminställning, tryck därefter på v/V för att justera volymen. Music1 Standardinställning för ett bildspel av typen [Enkelt]. Music2 Standardinställning för ett bildspel av typen [Nostalgiskt]. Music3 Standardinställning för ett bildspel av typen [Elegant]. Music4 Standardinställning för ett bildspel av typen [Aktiv]. Ljudet avst. BGM används inte. Intervall Ställer in intervall för bildväxling på skärmen. Inställningen är låst på [Auto] när inte [Enkelt] är valt som [Effekter]. 1 s Ställer in visningsintervallet för bilderna i ett bildspel av typen 3 s [Enkelt]. 5 s 10 s Auto Intervallet är inställt för att passa alternativet du valt under [Effekter]. Upprepa Slår på och av upprepning av bildspelet. På Bilderna spelas upp i en kontinuerlig slinga. Av När alla bilderna har spelats upp avbryts bildspelet. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister zVälja bakgrundsmusik Du kan överföra en önskad musikfil från en CD-skiva eller en MP3-fil till kameran och låta den spelas upp under bildspelet. Innan du kan överföra musik måste du installera programvaran ”Music Transfer” (medföljer) på din dator. Mer information finns på sid. 110 och 111. • Du kan spela in upp till fyra olika musikstycken på kameran (de 4 förinställda musikstyckena (Music1 - Music4) kan bytas ut mot dem som du själv överfört). • Maximal längd för varje enskild musikfil för uppspelning på kameran är cirka 5 minuter. • Om du inte kan spela upp en musikfil på grund av att filen är skadad eller inte fungerar, kör du [Formatera musik] (sid. 96) och överför sedan musiken igen. 71 SE