Views
3 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Visningssätt Här kan

Visningssätt Här kan du välja visningsformat för visning av bilder. 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 MENU t (Visningssätt) t med önskat läge t z på kontrollknappen (Datumvisning) (Mappvisning (Stillbilder)) (Mappvisning (Filmer)) Obs! • När du använder det interna minnet ställs visningsätt in på Mappvisning och stillbilder och filmer spelas från samma mapp. • Händelsevisning finns inte tillgängligt på denna kamera. Visa kalendern Visar bilder efter datum. Visar endast stillbilder. Visar endast filmfiler. 1 MENU t (Visningssätt) t [Datumvisning] t z på kontrollknappen 2 Tryck på -knappen (Index) flera gånger tills Kalendern visas. Använd kontrollknappen för att välja / , välj sedan den månad du vill visa. Välj datum och tryck på z för att visa bilder för valt datum i indexläge. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister zVisa bilder som tagits med en annan kamera Denna kamera skapar en databasfil på minneskortet och lagrar alla bilder som tagits på det för senare uppspelning. Om kameran identifierar en bild som inte finns registrerad i databasfilen på minneskortet, visas registreringsskärmen ”Okända filer upptäckta Importerar filer”. Om du vill visa oregistrerade bilder väljer du [OK] för att registrera bilderna. • Använd ett fulladdat batteri när du registrerar. Om du försöker registrera oregistrerade filer med ett alltför svagt batteri finns det risk för att batteriet tar slut under kopieringen, vilket kan leda till att kopieringen misslyckas eller rentav att bilddata blir förstörda. 72 SE

Retuschering Retuscherar en inspelad bild och spelar in den som en ny fil. Den ursprungliga bilden ligger kvar. 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 MENU t (Retuschering) t med önskat läge t z på kontrollknappen 3 Utför retuschering i enlighet med den metod som används i respektive läge. Innehållsförteckning Sökfunktion (Trimma (ändra storlek)) (Rödögekorrigering) (Förstärkt skärpa) Lagrar den zoomade uppspelningsbilden. 1 Tryck på -knappen (T) för att zooma in och W för att zooma ut. 2 Ställ in zoompunkt med kontrollknappen. 3 MENU t välj bildformat som ska sparas t z 4 [OK] t z • Det kan hända att bildkvaliteten försämras på trimmade bilder. • Bildstorleken som du kan trimma varierar beroende på bilden. Reducerar fenomenet med röda ögon som orsakas av blixt. 1 Välj [OK] med kontrollknappen t z. • Beroende på bilden går det kanske inte att korrigera röda ögon. Stärker skärpan på bilden i en vald ram. 1 Välj området (ramen) på bilden som ska retuscheras med kontrollknappen t MENU. 2 [OK] t z • Det kan hända att korrigeringen inte är tillräcklig eller att bildkvaliteten försämras beroende på bilden. MENU/ Sökinställningar Sakregister Obs! • Du kan inte retuschera filmer eller panoramabilder. 73 SE