Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Radera Låter dig

Radera Låter dig markera bilder som du inte längre vill ha för radering. Du kan också radera bilder med -knappen (Radera) (sid. 42). 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 MENU t (Radera) t önskat läge t z på kontrollknappen 3 [OK] t z (Denna bild) (Flera bilder) (Alla bilder i datumområdet) (Alla i mappen) Raderar bilden som visas i enbildsläget. Du kan markera och radera flera bilder. Gör som följer efter steg 2. 1Markera en bild och tryck sedan på z. Upprepa stegen ovan tills inga fler bilder ska raderas. Markera en bild med om du vill ta bort . 2MENU t [OK] t z Raderar alla bilder för datumintervallet eller vald mapp samtidigt. Obs! • I läget Enkel visning kan du välja mellan [Radera en bild] eller [Radera alla bilder] (endast DSC-W380/ W390), [1 bild] eller [Alla] (endast DSC-W350/W350D/W360). Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 74 SE

Skydda Med det här alternativet skyddar du lagrade bilder från att raderas av misstag. -symbolen visas för registrerade bilder. 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 MENU t (Skydda) t med önskat läge t z på kontrollknappen (Denna bild) (Flera bilder) zTa bort bildskyddet Skyddar bilden som visas i enbildsläget. Du kan markera och skydda flera bilder. Gör som följer efter steg 2. 1Markera en bild och tryck sedan på z. Upprepa stegen ovan tills inga fler bilder ska skyddas. Markera en bild med om du vill ta bort . 2MENU t [OK] t z Välj den bild du vill ta bort skyddet från och ta sedan bort skyddet genom att trycka på z på kontrollknappen på samma sätt som när du skyddade den. Indikatorn försvinner och skyddet tas bort. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 75 SE