Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

DPOF DPOF (Digital Print

DPOF DPOF (Digital Print Order Format) är en funktion för specificering av senare utskrift av bilder i minneskortet. -symbolen (utskriftsmarkering) visas för registrerade bilder. 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 MENU t t med önskat läge t z på kontrollknappen (Denna bild) (Flera bilder) Beställer utskrift av bilden som aktuellt visas i enbildsläget. Du kan markera och beställa utskrift av flera bilder. Gör som följer efter steg 2. 1Markera en bild och tryck sedan på z. Upprepa stegen ovan tills inga fler bilder ska skrivas ut. Markera en bild med om du vill ta bort . 2MENU t [OK] t z Obs! • -symbolen (utskriftsmarkering) kan inte läggas till för filmer eller bilder i internminnet. • Du kan sätta en -symbol (utskriftsmarkering) på upp till 999 bilder. zTa bort DPOF-symbolen Välj bilden där du vill ta bort DPOF-registreringen och tryck på z på kontrollknappen med samma procedur som när du satte dit -symbolen. -symbolen försvinner och DPOF-registreringen tas bort. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 76 SE

Rotera Med det här alternativet roterar du en stillbild. Använd detta för att visa en horisontellt placerad bild i vertikal riktning. 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 MENU t (Rotera) t z på kontrollknappen 3 Rotera bilden med [ / ] t b/B 4 [OK] t z Obs! • Du kan inte rotera filmer eller skyddade stillbilder. • Det kan hända att det inte går att rotera bilder som tagits med andra kameror. • När du visar bilderna på en dator kan det hända att programvaran inte återger bildroteringsinformationen. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 77 SE