Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Välj mapp Om det finns

Välj mapp Om det finns flera mappar på ett minneskort väljer detta mappen som innehåller bilden du vill spela upp. 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 MENU t (Visningssätt) t [Mappvisning (Stillbilder)] eller [Mappvisning (Filmer)] t z på kontrollknappen 3 MENU t (Välj mapp) t z 4 Välj en mapp med b/B. 5 [OK] t z Obs! • Det här alternativet visas inte när internminnet används för bildlagring. zVisa bilder som finns i flera mappar Om det finns flera mappar visas följande indikatorer på den första och den sista bilden i mappen. : Byter till föregående mapp : Byter till nästa mapp : Byter till föregående eller nästa mapp Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 78 SE

AF-lampa AF-lampan ger en fyllnadsbelysning som gör det lättare att ställa in skärpan på ett motiv i mörka miljöer. AF-lampan avger rött ljus som gör det lättare för kameran att ställa in skärpan från det att du trycker ner avtryckaren halvvägs till dess att skärpan är inställd. Indikatorn visas nu. 1 Ställ in kameran i bildtagningsläge. 2 MENU t (Inställningar) t (Tagningsinställn.) t [AF-lampa] t med önskat läge t z på kontrollknappen Auto Av AF-lampan används. AF-lampan används inte. Obs! • Skärpan ställs in så länge ljus från AF-lampan når motivet, även om ljuset inte når precis mitt på motivet. • Du kan inte använda AF-lampan när: – Du använder panoreringsläge – Läget (Landskap), (Skymning), (Husdjur) eller (Fyrverkeri) (endast DSC-W380/W390) valts i Scenval. – När självutlösaren är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer]. • När du använder AF-lampa visas inte den normala autofokusramen men en ny autofokusram visas med en punktlinje. AF arbetar med prioritet på motiv i närheten av ramens centrum. • AF-lampan avger ett mycket skarpt ljus. Det är visserligen inte farligt, men du bör ändå inte titta rakt in i AF-lampan på nära håll. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 79 SE