Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

MENU/ Sökinställningar

MENU/ Sökinställningar Rutnät Med rutlinjerna som referens kan du enkelt placera motiv i horisontellt/vertikalt läge. 1 Ställ in kameran i bildtagningsläge. 2 MENU t (Inställningar) t (Tagningsinställn.) t [Rutnät] t med önskat läge t z på kontrollknappen På Av Visar rutlinjerna. Rutlinjerna spelas inte in. Visar inte rutnätet. Innehållsförteckning Sökfunktion Sakregister 80 SE

Skärmupplösning Välja visningskvalitet på LCD-skärmen för tagning. 1 Ställ in kameran i bildtagningsläge. 2 MENU t (Inställningar) t (Tagningsinställn.) t [Skärmupplösning] t med önskat läge t z på kontrollknappen Obs! Standard Hög Visar en bild av standardkvalitet för tagning. Visar en bild av hög kvalitet för tagning. • Batteriet tar slut snabbare när [Skärmupplösning] är inställt på [Hög]. • I Panorering och filmläge är [Skärmupplösning] inställt på [Hög]. • I läget Enkel tagning är [Skärmupplösning] inställt på [Standard]. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 81 SE