Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Digital zoom Väljer det

Digital zoom Väljer det digitala zoomläget. Kameran förstorar bilden med hjälp av optisk zoom (upp till 5× (DSC-W380/W390) eller 4× (DSC-W350/W350D/W360)). När zoomförstoringsgraden överskrids använder kameran antingen smart zoom eller digital precisionszoom. 1 Ställ in kameran i bildtagningsläge. 2 MENU t (Inställningar) t (Tagningsinställn.) t [Digital zoom] t med önskat läge t z på kontrollknappen Smart ( ) Förstorar bilden digitalt inom en skala där bilden inte kommer att bli förvrängd, i enlighet med bildstorleken (Smart zoom). Precision ( ) Förstorar alla bildstorlekar med den totala zoomskalan på ungefär 10× (DSC-W380/W390), eller 8× (DSC-W350/W350D/W360), inklusive den optiska zoomen 5× (DSC-W380/W390), eller 4× (DSC-W350/W350D/W360). Observera dock att bildens kvalitet försämras när den optiska zoomskalan överskrids (Precisionsdigitalzoom). Av Den digitala zoomen används inte. Obs! • Digital zoom fungerar inte in följande fall: – I filmläget – Under panorering – När leendeavkänning används – När självutlösaren är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer] • Smart zoom kan inte användas när bildstorleken är inställd på [14M] eller [16:9(11M)]. • Funktionen Ansiktsavkänning fungerar inte när digital zoom används. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Total zoomskala vid användning av Smart zoom (inklusive optisk zoom 5× eller 4×) Den zoomnivå som stöds beror på bildformatet. Storlek Total zoomskala DSC-W380/W390 (5×) DSC-W350/W350D/W360 (4×) 10M Ungefär 5,9× Ungefär 4,7× 5M Ungefär 8,3× Ungefär 6,7× VGA Ungefär 33× Ungefär 27 × 16:9(2M) Ungefär 11× Ungefär 9× 82 SE

Auto-rotering När kameran vrids för att ta en (lodrät) porträttbild, registrerar kameran sin ändrade position och visar bilden i porträttläge. 1 Ställ in kameran i bildtagningsläge. 2 MENU t (Inställningar) t (Tagningsinställn.) t [Auto-rotering] t med önskat läge t z på kontrollknappen Obs! På Av Tar bilden i korrekt läge. Använder inte Auto-rotering. • Svart visas till vänster och till höger om bilder som är vända lodrätt. • Beroende på kamerans tagningsvinkel kan det hända att bildens orientering inte sparas på rätt sätt. • Du kan inte använda Auto-rotering när läget (Undervatten) (endast DSC-W350/W360/W380/ W390), är valt i Scenval eller i Filmläge. zRotera bilder efter inspelning Om en bild ar sparats i fel riktning kan du använda [Rotera] på menyskärmen och visa bilden i stående riktning. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 83 SE