Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Rödögereducering

Rödögereducering Blixten utlöses två eller flera gånger innan bilden tas för att minska röda ögon i bilden. 1 Ställ in kameran i bildtagningsläge. 2 MENU t (Inställningar) t (Tagningsinställn.) t [Rödögereducering] t med önskat läge t z på kontrollknappen Obs! Auto På Av Blixten utlöses automatiskt när funktionen Ansiktsavkänning är aktiverad, för att minska röda ögon-fenomenet. Blixten utlöses alltid för att minska röda ögon i bilden. Rödögereducering används inte. • För att undvika att bilderna blir suddiga ska du hålla stadigt i kameran tills exponeringen är klar. Det tar normalt en sekund efter att du tryckt ned avtryckaren. Se även till att motivet är stilla under denna period. • Rödögereducering ger eventuellt inte önskad effekt. Det beror på individuella skillnader och förhållanden, som till exempel avstånd till motivet eller om personen som fotograferas tittar bort under förblixten. • Om du inte använder Ansiktsavkänning fungerar inte rödögereducering, även om du har valt [Auto]. zVarför blir ögonen röda på bild? Pupillerna utvidgas i mörka omgivningar. Blixten reflekteras från blodkärlen på ögats näthinna (retinan) och orsakar fenomenet med ”röda ögon”. Kamera Öga Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Retina Andra sätt att ta bort röda ögon • Välj läget (Hög känslighet) i Scenval. (Blixten ställs automatiskt in på [Av].) • Om ögonen på motivet blir röda, korrigerar du bilden med [Retuschering] t [Rödögekorrigering] på visningsmenyn eller med den medföljande programvaran ”PMB”. 84 SE

MENU/ Sökinställningar Blundningsvarning När en bild tas där motivets ögon är stängda och ansiktsavkänning används, visas meddelandet ”Blundning upptäckt”. 1 Ställ in kameran i bildtagningsläge. 2 MENU t (Inställningar) t (Tagningsinställn.) t [Blundningsvarning] t med önskat läge t z på kontrollknappen Auto Av Meddelanden ”Blundning upptäckt” visas. Meddelandet visas inte. Innehållsförteckning Sökfunktion Sakregister 85 SE