Views
3 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

MENU/ Sökinställningar

MENU/ Sökinställningar Pip Väljer eller stänger av ljudsignalen som hörs när du utför olika åtgärder på kameran. 1 MENU t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Pip] t med önskat läge t z på kontrollknappen Slutare Högt Lågt Av Slår på slutarljudet som hörs när du trycker ned avtryckaren. Slår på pip-/slutarljudet som hörs när du trycker ned kontrollknappen/avtryckaren. Om du vill sänka volymen väljer du [Lågt]. Stänger av pipet/slutarljudet. Innehållsförteckning Sökfunktion Sakregister 86 SE

MENU/ Sökinställningar Language Setting Väljer språk för menyalternativ, varningar och meddelanden. 1 MENU t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Language Setting] t med önskat läge t z på kontrollknappen Innehållsförteckning Sökfunktion Sakregister 87 SE