Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

MENU/ Sökinställningar

MENU/ Sökinställningar Funktionsguide Du kan välja om funktionsguiden ska visas när du använder kameran. 1 MENU t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Funktionsguide] t med önskat läge t z på kontrollknappen På Av Visar funktionsguiden. Visar inte funktionsguiden. Innehållsförteckning Sökfunktion Sakregister 88 SE

Demonstrationsläge Du kan välja att se en demonstration av Leendeavkänning och Scenigenkänning. Om du inte behöver någon demonstration ställer du in [Av]. 1 MENU t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Demonstrationsläge] t med önskat läge t z på kontrollknappen Demoläge1 Demoläge2 Av Demonstrerar läget Scenigenkänning. Demonstrering av Leendeavkänning startas automatiskt när ingen funktion används på kameran under minst 15 sekunder. Kör ingen demonstration. Obs! • Om du trycker på avtryckaren under demonstrationen av Leendeavkänning aktiveras slutaren men ingen bild tas. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 89 SE