Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Ställa in exponering EV

Ställa in exponering EV ············································································ 52 Flytta skärpan Skärpa ···································································· 58 Ansiktsavkänning················································· 64 Ändra bildstorlek Bildstorlek ······························································ 47 Radera bilder Radera ······························································ 42, 74 Format ···································································· 98 Visa förstoringar Uppspelningszoom ············································· 40 Trimma (ändra storlek) ······································ 73 Redigera bilder Retuschering························································· 73 Spela upp en bildserie i ordningsföljd Tagning/visning med tydliga indikatorer Bildspel ··································································· 69 Enkel tagning (endast DSC-W380/W390) ··· 24 Enkelt läge (endast DSC-W350/W350D/ W360) ······························································· 26, 68 Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Skriva ut bilder med infogat datum Använda ”PMB (Picture Motion Browser)” ················································································ 110 Ändra datum- och tidsinställningar Områdesinställning ··········································· 104 Datum- & klockinst.··········································· 105 Initiera inställningar Initialisera······························································· 90 Skriva ut bilder Utskrift··································································· 116 Visa på TV Visa bilder på en TV ········································· 106 8 SE

MENU/Sökinställningar MENU-alternativ (Tagning) Du kan enkelt välja olika tagningsfunktioner med MENU-knappen. 1 Tryck på ON/OFF-knappen (strömbrytare) och ställ in kameran till tagningsläge. 2 Tryck på MENU-knappen för att visa menyskärmen. 3 Välj önskat menyalternativ med v/V/b/B på kontrollknappen. 4 Tryck på MENU-knappen för att stänga menyskärmen. ON/OFF -knapp (strömbrytare) MENU-knapp Kontrollknapp I nedanstående tabell anger att funktionen kan ändras av dig som användare, medan — anger en funktion du inte kan ändra. Ikonerna under [ ] anger de lägen som kan ändras. Beroende på inspelningsläget kan vissa funktioners inställningar vara låsta eller begränsade. För mer information, se sidan för de olika alternativen. DSC-W380/W390 Lägesomkopplare Menyalternativ Scenval — — — — — Scenval för filmer — — — — — Tagningsriktning — — — — — Bildstorlek Blixt — — — — — Burst-inställningar — — — EV — ISO — — — — Vitbalans — — Undervattensvitbalans — — — — Skärpa — — — — Mätmetod — — — Scenigenkänning — — — — — Känsl. för leendeavkänning — — — Ansiktsavkänning — — — DRO — — — — — Blundningsreducering — — — — — (Inställningar) — Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Obs! • Endast alternativ som är tillgängliga för varje läge visas på skärmen. Fortsättning r 9 SE