Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

MENU/ Sökinställningar

MENU/ Sökinställningar Video ut Ställer in videoutsignalen enligt den anslutna videoutrustningens TV-färgsystem. TV-färgsystem skiljer sig beroende på landet och regionen. För att visa bilder på en TV-skärm kontrollerar du vilket TV-färgsystem som gäller för landet eller regionen där den används (sid. 108). 1 MENU t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Video ut] t med önskat läge t z på kontrollknappen NTSC PAL Ställer in videoutsignalen för formatet NTSC (för t.ex. USA och Japan). Ställer in videoutsignalen för formatet PAL (för t.ex. Europa och Kina). Innehållsförteckning Sökfunktion Sakregister 92 SE

USB-anslutning Väljer USB-läget när kameran är ansluten till en dator eller en PictBridge-kompatibel skrivare med multikabeln. 1 MENU t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [USBanslutning] t med önskat läge t z på kontrollknappen Auto PictBridge PTP/MTP Mass Storage Kameran identifieras automatiskt och kommunikationen upprättas med datorn eller en PictBridge-kompatibel skrivare. Ansluter kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare. När du ansluter kameran till en dator startas guiden Automatisk uppspelning och stillbilderna i kamerans lagringsmapp importeras till datorn (med Windows 7/Vista/XP, Mac OS X). Upprättar en lagringsenhetsanslutning mellan kameran och datorn eller en annan USB-enhet. Obs! • Om du inte kan ansluta kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare med inställningen [Auto] väljer du [PictBridge]. • Om du inte kan ansluta kameran till en dator eller en USB-enhet med inställningen [Auto] väljer du [Mass Storage]. • När [USB-anslutning] är inställt på [PTP/MTP] kan du inte exportera filmer till en dator. Om du vill exportera filmer till en dator ställer du in [USB-anslutning] som [Auto] eller [Mass Storage]. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 93 SE