Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

LUN-inställningar

LUN-inställningar Ställer in visningsmetod för inspelningsmedian som visas på en datorskärm eller annan skärm när kameran är ansluten till en dator eller AV-komponent via USB-anslutning. 1 MENU t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [LUNinställningar] t med önskat läge t z på kontrollknappen Multipla Enkelt Bilderna på både minneskortet och det interna minnet visas. Välj denna inställning när du ansluter kameran till en dator. När minneskortet sätts in i kameran visas bilderna på minneskortet, annars visas bilderna på internminnet. Välj denna inställning när varken bilderna på minneskortet eller internminnet visas när kameran är ansluten till en annan enhet än en dator. Obs! • Du måste alltid välja [Multipla] för [LUN-inställningar] när du laddar upp bilder till en mediatjänst med ”PMB Portable”. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 94 SE

MENU/ Sökinställningar Ladda ner musik Använd programmet ”Music Transfer” på CD-ROM-skivan (medföljer) om du vill ändra bakgrundsmusik. 1 MENU t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Ladda ner musik] t z på kontrollknappen Meddelandet ”Anslut till PC” visas. 2 Upprätta en USB-anslutning mellan kameran och datorn. Starta sedan ”Music Transfer”. 3 Följ instruktionerna på skärmen för att ändra musikfiler. Innehållsförteckning Sökfunktion Sakregister 95 SE