Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Formatera musik Du kan

Formatera musik Du kan radera alla bakgrundsmusikfiler som finns lagrade i kameran. Detta kan användas om bakgrundsmusikfilerna skadas och inte kan spelas längre. 1 MENU t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Formatera musik] t [OK] t z på kontrollknappen zÅterställa musiken som fanns på kameran vid leverans från fabrik Använd ”Music Transfer” på CD-ROM-skivan (medföljer) om du vill återställa de förinställda musikfilerna. 1Utför [Ladda ner musik] och upprätta en USB-anslutning mellan kameran och datorn. 2Starta ”Music Transfer” och återställ standardmusiken. • Mer information om hur du använder ”Music Transfer” finns i hjälpen i ”Music Transfer”. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 96 SE

Strömsparläge Ställer in den tid det tar tills skärmen blir mörk och kameran stängs av. Om du inte använder kameran under en viss tid när den drivs på batteri, mörknar ljusstyrkan på LCD-skärmen och kameran stängs av automatiskt för att förhindra att batteriet lakas ut (automatisk avstängning). 1 MENU t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Strömsparläge] t med önskat läge t z på kontrollknappen Uthålligt Standard Av LCD-skärmen blir mörk om den inte används under minst 30 sekunder. Kameran stängs av efter ytterligare 30 sekunders inaktivitet. LCD-skärmen blir mörk om den inte används under minst 1 minut. Kameran stängs av efter ytterligare en minuts inaktivitet. LCD-skärmen blir inte mörk och kameran stängs inte av automatiskt. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 97 SE