Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

MENU/ Sökinställningar

MENU/ Sökinställningar Format Formaterar minneskortet eller internminnet. När du använder ett minneskort i denna kamera för första gången bör du formatera kortet i kameran. Det ger dig ett stabilt fungerande minneskort innan du börjar fotografera. Observera att en formatering raderar alla data på minneskortet permanent. De kan inte återskapas. Spara viktiga data på en dator eller liknande. 1 MENU t (Inställningar) t (Minneskortverktyg) eller (Internminnesverktyg) t [Format] t [OK] t z på kontrollknappen Obs! • Observera att alla data raderas permanent vid formatering, inklusive skyddade bilder. Innehållsförteckning Sökfunktion Sakregister 98 SE

Skapa lagringsmapp Skapar en mapp på minneskortet för lagring av bilder. Bilderna lagras i den nyskapade mappen ända tills du skapar en annan mapp eller väljer en annan lagringsmapp. 1 MENU t (Inställningar) t (Minneskortverktyg) t [Skapa lagringsmapp] t [OK] t z på kontrollknappen Obs! • Det här alternativet visas inte när internminnet används för bildlagring. • Om du sätter in ett minneskort som har använts i annan utrustning i kameran och tar bilder kan en ny mapp skapas automatiskt. • Du kan lagra upp till 4 000 bilder i en mapp. När en mapp blir full skapas automatiskt en ny mapp. zOm mappar När en ny mapp har skapats kan du ändra lagringsmålmappen (sid. 100) och välja mapp för visning av bilder (sid. 78). Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 99 SE