Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Néerlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Néerlandais

Datum/tijd instellen

Datum/tijd instellen Hiermee stelt u de datum en tijd opnieuw in. 1 MENU t (Instellingen) t (Klokinstellingen) t [Datum/tijd instellen] t gewenste instelling t z op de regeltoets 2 Kies een numerieke waarde en de gewenste instellingen met v/V/b/B. 3 [OK] t z Datum/tijd-notatie Zomertijd Datum en tijd Opmerking Hiermee kunt u het weergaveformaat selecteren voor datum en tijd. Hiermee kunt u kiezen tussen zomertijd aan/uit. Hiermee kunt u de datum en tijd instellen. • De camera beschikt niet over een functie voor het toevoegen van data aan beelden. Met "PMB" op de CD-ROM (bijgeleverd) kunt u beelden met de datum afdrukken of opslaan. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen Index 106 NL

Beelden bekijken op een televisiescherm U kunt de beelden weergeven op een televisie door de camera aan te sluiten op een televisie. De aansluiting is afhankelijk van het type televisie waarop de camera wordt aangesloten. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing geleverd bij de televisie voor meer informatie. Beelden weergeven door de camera op een televisie aan te sluiten met de bijgeleverde kabel of multifunctionele aansluiting 1 Schakel zowel de camera als de televisie uit. 2 Sluit de camera aan op de televisie met de kabel voor multifunctionele aansluiting (bijgeleverd). 1 Naar de audio-/video-ingangen (weergave)-toets Inhoud Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen Kabel voor de multifunctionele aansluiting 2 Naar de multifunctionele aansluiting 3 Schakel de televisie in en bepaal de ingang. 4 Druk op de (weergave)-toets en schakel de camera in. De beelden die met de camera zijn opgenomen, worden op de televisie weergegeven. Selecteer het gewenste beeld met de regeltoets. Index Opmerkingen • Als u de camera in het buitenland gebruikt, kan het nodig zijn de videosignaaluitgang in te stellen overeenkomstig de uitgang van het plaatselijke televisiesysteem (pagina 93). • Het opnamebeeld wordt niet weergegeven op de tv wanneer de film wordt opgenomen als de camera en tv met elkaar verbonden zijn. • Bij het uitvoeren naar de tv is Eenvoudig weergeven niet beschikbaar. 107 NL