Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Néerlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Néerlandais

Zoeken op

Zoeken op MENU/instellingen MENU-items (Opnemen) Inhoud U kunt de verschillende opnamefuncties gemakkelijk selecteren met behulp van de MENU-toets. 1 Druk op de ON/OFF (aan/uit)-toets om de opnamefunctie te activeren. 2 Druk op de MENU-toets om het menuscherm weer te geven. 3 Selecteer het gewenste menu-item met v/V/b/B op de regeltoets. 4 Druk op de MENU-toets om het menuscherm uit te schakelen. In de onderstaande tabel geeft een beschikbare functie aan. De pictogrammen onder [ ] en [ ] wijzen op de beschikbare modi. DSC-W380/W390 Menu-items Modusknop Scènekeuze — — — — — Scène bew. bldn. opnemen — — — — — ON/OFF (aan/uit)-toets MENU-toets Regeltoets Opnamerichting — — — — — Beeldformaat Flitser — — — — — Burstinstellingen — — — EV — ISO — — — — Witbalans — — Witbalans onderwater — — — — Scherpstellen — — — — Lichtmeetfunctie — — — Scèneherkenning — — — — — Lach-herkenn.gevoeligheid — — — Gezichtsherkenning — — — DRO — — — — — Dichte-ogenvermindering — — — — — (Instellingen) — Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen Index Opmerking • Alleen de items die beschikbaar zijn voor elke modus worden op het scherm weergegeven. Wordt vervolgd r 10 NL

DSC-W350/W360 Modusschakelaar Opnamefunctie Menu-items Opn.functie — — — Scènekeuze — — — — — Eenvoudig-functie — — — Scène bew. bldn. opnemen — — — — Opnamerichting — — — — — Beeldformaat Burstinstellingen — — — EV ISO — — — — Witbalans — — Witbalans onderwater — — — — Scherpstellen — — — — Lichtmeetfunctie — — Scèneherkenning — — — — — Lach-herkenn.gevoeligheid — — — Gezichtsherkenning — — — DRO — — — — — Dichte-ogenvermindering — — — — — (Instellingen) Inhoud Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen Index Opmerking • Alleen de items die beschikbaar zijn voor elke modus worden op het scherm weergegeven. 11 NL