Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Néerlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Néerlandais

4 MENU t (Afdrukken) t

4 MENU t (Afdrukken) t gewenste functie t z op de regeltoets Dit beeld Meerdere beelden 5 Gewenst item t [Start] t z Aantal Opmaak Formaat Datum Opmerkingen Hiermee drukt u het momenteel in de enkelbeeldfunctie weergegeven beeld af. U kunt meerdere beelden selecteren en afdrukken. Voer na stap 4 het volgende uit. 1Selecteer een beeld en druk vervolgens op z. Herhaal de bovenstaande stappen tot er geen beelden meer moeten afgedrukt worden. 2MENU t [OK] t z Hiermee selecteert u het aantal vellen waarop u het opgegeven beeld wilt afdrukken. • Het is mogelijk dat niet alle beelden op één vel passen, afhankelijk van het aantal beelden. Selecteert het aantal beelden dat u op één vel naast elkaar wilt afdrukken. Selecteert het formaat van het afdrukvel. Selecteert [Datum] of [Dag&Tijd] om de datum en tijd in de beelden in te voegen. • Als u [Datum] kiest, wordt de datum ingevoegd in de volgorde die u hebt geselecteerd met [Datum/tijd instellen] op de camera. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer. • Films kunnen niet worden afgedrukt. • Zorg dat u [USB-aansluiting] bij (Hoofdinstellingen) op [PictBridge] instelt indien het niet mogelijk was om de camera aan te sluiten op de printer. • Koppel de kabel voor de multifunctionele aansluiting niet los wanneer de aanduiding (PictBridgeaansluiting) op het scherm wordt weergegeven. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen Index Afdrukken bij een fotowinkel U kunt een geheugenkaart met beelden die met de camera zijn opgenomen, meenemen naar een fotowinkel. Als de fotowinkel beschikt over een fotoafdrukservice die gebruikmaakt van DPOF, kunt u van tevoren in de weergavefunctie een -markering (afdrukmarkering) op de beelden aanbrengen, zodat u deze niet bij het afdrukken in de winkel hoeft te selecteren. Opmerkingen • U kunt de beelden in het interne geheugen niet rechtstreeks vanaf de camera afdrukken in een fotowinkel. Kopieer de beelden eerst naar een geheugenkaart (pagina 103) en neem de geheugenkaart mee naar de fotowinkel. • Vraag aan de medewerkers van de fotowinkel welke types geheugenkaarten ze kunnen verwerken. • Het is mogelijk dat u een geheugenkaartadapter (los verkrijgbaar) nodig hebt. Vraag inlichtingen bij uw fotowinkel. • Voordat u beeldgegevens meeneemt naar een fotowinkel, moet u altijd eerst een reservekopie (back-up) van de gegevens maken op een schijf. • U kunt het aantal afdrukken niet instellen. • Als u datums op de beelden wilt afdrukken, raadpleegt u de fotowinkel. 118 NL

Problemen oplossen Als u problemen ondervindt met de camera, kunt u de volgende oplossingen proberen. 1 Controleer de items op pagina's 119 tot 127. Zie pagina 128 als een foutcode als "C/E:ss:ss" op het scherm wordt weergegeven. 2 Verwijder de accu uit de camera, wacht ongeveer één minuut, plaats de accu terug en schakel de camera in. 3 Herstel de standaardinstellingen (pagina 91). 4 Neem contact op met uw Sony-handelaar of de plaatselijke technische dienst van Sony. Wanneer u de camera opstuurt voor reparatie, stemt u er automatisch mee in dat de inhoud en muziekbestanden in het interne geheugen worden gecontroleerd. Ga naar onze website voor klantenondersteuning voor meer informatie over dit product en antwoorden op veelgestelde vragen. http://www.sony.net/ Inhoud Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen Index Accu en stroombron De accu kan niet worden geplaatst. • Plaats de accu op de juiste manier door op de hendel voor het uitwerpen van de accu te duwen. De camera kan niet worden ingeschakeld. • Nadat u de accu in de camera hebt geplaatst, kan het even duren voordat u de camera kunt inschakelen. • Plaats de accu op de juiste manier. • De accu is ontladen. Plaats een opgeladen accu. • Gebruik een aanbevolen accu. De camera wordt plotseling uitgeschakeld. • Afhankelijk van de temperatuur van de camera en de accu, is het mogelijk dat de camera ter bescherming automatisch wordt uitgeschakeld. In dat geval wordt een bericht weergegeven op het LCD-scherm voordat het toestel wordt uitgeschakeld. • Wanneer [Stroombesparing] ingesteld is op [Standaard] of [Uithoudverm.] en u de camera gedurende een bepaalde tijd niet bedient terwijl deze is ingeschakeld, wordt de camera automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu leegloopt. Schakel de camera weer in. 119 NL