Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Néerlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Néerlandais

Flitser 1 Druk op

Flitser 1 Druk op (Flitser) op de regeltoets. 2 Selecteer de gewenste functie met de regeltoets. Inhoud (Autom.) (Aan) (Lgz synchro) (Uit) De flitser wordt automatisch geactiveerd in donkere locaties of bij tegenlicht. Flitser werkt altijd. Flitser werkt altijd. De sluitertijd is lang in een donkere omgeving om de achtergrond helder op te kunnen nemen die buiten het bereik is van het flitslicht. Flitser werkt niet. Zoeken op bediening Opmerkingen • De flitser gaat twee keer af. De eerste flits wijzigt de lichthoeveelheid. • Tijdens het opladen van de flitser wordt weergegeven. • U kunt tijdens burstopnames de flitser niet gebruiken. • In de functie Slim automatisch instellen of Eenvoudig opnemen kunt u alleen [Autom.] of [Uit] selecteren. • In Panorama door beweging is de flitser ingesteld op [Uit]. zAls "witte cirkelvormige vlekken" verschijnen op foto's die met een flitser genomen zijn Dit wordt veroorzaakt door deeltjes (stof, pollen, enz.) die in de buurt van de lens rondzweven. Als deze door de flitser van de camera worden geaccentueerd, verschijnen ze als witte cirkelvormige vlekken. Camera Zoeken op MENU/ instellingen Index Onderwerp Deeltjes (stof, pollen, enz.) in de lucht Hoe kunnen de "witte cirkelvormige vlekken" worden teruggedrongen? • Verlicht het vertrek en neem het onderwerp op zonder flitser. • Selecteer de functie (Hoge gevoeligheid) bij Scènekeuze. ([Uit] wordt automatisch geselecteerd.) 36 NL

Lach-sluiter Wanneer de camera een glimlach detecteert, gaat de sluiterknop automatisch af. 1 Druk op (Lach) op de regeltoets. 2 Wacht tot er een lach gedetecteerd wordt. Als het lachniveau hoger is dan het b-punt op de aanduiding, dan neemt de camera automatisch beelden op. Als u op de sluiterknop drukt terwijl Lach-sluiter actief is, neemt de camera het beeld op en keert deze vervolgens terug naar de functie Lach-sluiter. 3 Druk opnieuw op (Lach) om op te houden met opnemen. Aanduiding lachherkenn.gevoeligheid Opmerkingen • Het opnemen met de lach-sluiter houdt automatisch op als de geheugenkaart of het interne geheugen vol is. • Lachen wordt mogelijk niet correct herkend afhankelijk van de omstandigheden. • U kunt de digitale zoomfunctie niet gebruiken. • Als de functie Panorama door beweging of Bewegende beelden geselecteerd is, kunt u de functie Lachsluiter niet gebruiken. zTips voor het beter vastleggen van een lach Frame gezichtsherkenning Inhoud Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen Index 1 Zorg ervoor dat de ogen niet bedekt zijn door het haar. Verstop het gezicht niet achter een hoed, masker, zonnebril, enz. 2 Probeer het gezicht recht voor de camera te plaatsen en zo horizontaal mogelijk. Knijp de ogen dicht. 3 Zorg voor een duidelijke lach met een open mond. De lach is makkelijker te detecteren wanneer de tanden zichtbaar zijn. • De sluiter treedt in werking als een persoon lacht van wie het gezicht wordt herkend. • U kunt met [Gezichts-herkenning] het onderwerp selecteren dat voorrang krijgt voor gezichtsherkenning. Om lach-herkenning voor een ander gezicht uit te voeren, verandert u het voorkeursgezicht met z op de regeltoets (pagina 65). • Als er geen lach wordt herkend, stelt u de [Lach-herkenn.gevoeligheid] in het instellingenmenu in. 37 NL