Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Néerlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Néerlandais

USB-aansluiting Hiermee

USB-aansluiting Hiermee kunt u de USB-modus selecteren wanneer de camera wordt aangesloten op een computer of een PictBridge-compatibele printer met de kabel voor de multifunctionele aansluiting. 1 MENU t (Instellingen) t (Hoofdinstellingen) t [USBaansluiting] t gewenste functie t z op de regeltoets Autom. PictBridge PTP/MTP Mass Storage De computer of PictBridge-compatibele printer wordt automatisch herkend door de camera en een verbinding wordt tot stand gebracht. Hiermee wordt de camera aangesloten op een PictBridgecompatibele printer. Wanneer u de camera aansluit op een computer, wordt de wizard Automatisch afspelen automatisch gestart en worden de stilstaande beelden in de opnamemap op de camera naar de computer gekopieerd. (met Windows 7/Vista/XP, Mac OS X) Hiermee wordt een verbinding voor Mass Storage gemaakt tussen de camera en een computer of ander USB-apparaat. Opmerkingen • Selecteer [PictBridge] als u de camera niet op een PictBridge-compatibele printer kunt aansluiten met de instelling [Autom.]. • Selecteer [Mass Storage] als u de camera niet op een computer of een USB-apparaat kunt aansluiten met de instelling [Autom.]. • Als [USB-aansluiting] is ingesteld op [PTP/MTP], kunt u geen films naar een computer exporteren. Stel [USB-aansluiting] in op [Autom.] of [Mass Storage] om films naar een computer te exporteren. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen Index 94 NL

LUN-instellingen Hiermee kunt u de weergavemethode instellen voor het opnamemedium dat wordt weergegeven op een computerscherm of een ander scherm wanneer de camera verbonden is met de computer of een AV-component via een USB-aansluiting. 1 MENU t (Instellingen) t (Hoofdinstellingen) t [LUNinstellingen] t gewenste functie t z op de regeltoets Multi Enkel Zowel de beelden op de geheugenkaart als in het interne geheugen worden weergegeven. Selecteer deze instelling als u de camera aansluit op een computer. Wanneer de geheugenkaart in de camera is geplaatst, worden de beelden op de geheugenkaart weergegeven; wanneer deze niet is geplaatst, worden de beelden in het interne geheugen weergegeven. Selecteer deze instelling in gevallen waar de beelden van zowel de geheugenkaart als het interne geheugen niet worden weergegeven wanneer de camera aangesloten is op een ander apparaat dan een computer. Opmerking • U moet steeds [Multi] bij [LUN-instellingen] selecteren bij het uploaden van beelden naar een mediaservice met "PMB Portable". Inhoud Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen Index 95 NL