Views
8 months ago

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Disky pro obnovení

Disky pro obnovení vytvořte bezprostředně poté, co je počítač připraven k použití. Pokud kvůli poruše počítače nelze vytvořit záložní kopii dat, můžete data zálohovat pomocí disků pro obnovení. Pokyny k vytvoření disků pro obnovení najdete v části „Vytváření disků pro obnovení“ na str. 22. U modelů s analogovým televizním tunerem nesmíte obsah složky Recorded TV, kam jsou ukládány videosoubory nahrané aplikací Windows Media Center, zálohovat pomocí funkce Backup and Restore Center (Centrum pro zálohování a obnovení). Složku Recorded TV zálohujte samostatně. Pokud jste změnili cílovou jednotku, zálohujte složku Recorded TV přímo pod vybranou cílovou jednotku. Informace o tom, zda je váš počítač vybaven analogovým televizním tunerem, najdete v elektronické příručce Specifikace. Záložní kopii dat můžete vytvořit také softwarem Rescue Data (Záchrana dat). Pokyny k vytvoření záložní kopie dat najdete v části „Zálohování dat softwarem Rescue Data (Záchrana dat)“ na str. 29. Vytvoření záložní kopie souboru průvodcem Back Up Files (Zálohování souborů) 1 Spust’te software VAIO Recovery Center (Středisko pro obnovení VAIO) (viz str. 20). 2 Zvolte možnost Windows Backup and Restore (Zálohování a obnovení Windows) a klepněte na možnost Start. 3 Klepněte na možnost Back up files (Zálohovat soubory). 4 V okně Řízení uživatelských účtů klepněte na možnost Pokračovat. Pokud jste k počítači přihlášeni jako standardní uživatel, zadejte uživatelské jméno a heslo správce a klepněte na možnost Pokračovat. 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Obnovení dat ze záložní kopie vytvořené průvodcem Back Up Files (Zálohování souborů) 1 Spust’te software VAIO Recovery Center (Středisko pro obnovení VAIO) (viz str. 20). 2 Zvolte možnost Windows Backup and Restore (Zálohování a obnovení Windows) a klepněte na možnost Start. 3 Klepněte na tlačítko Restore files (Obnovit soubory). 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce. U modelů s analogovým televizním tunerem obnovte obsah složky Recorded TV, kam jsou ukládány videosoubory nahrané aplikací Windows Media Center, ručně do složky C:\Users\Public. Informace o tom, zda je váš počítač vybaven analogovým televizním tunerem, najdete v elektronické příručce Specifikace. 24

Než začnete s počítačem pracovat Vytvoření záložní kopie souboru funkcí Windows Complete PC Backup and Restore (Úplné zálohování a obnovení počítače Windows) 1 Spust’te software VAIO Recovery Center (Středisko pro obnovení VAIO) (viz str. 20). 2 Zvolte možnost Windows Backup and Restore (Zálohování a obnovení Windows) a klepněte na možnost Start. 3 Klepněte na možnost Back up computer (Zálohovat počítač). 4 V okně Řízení uživatelských účtů klepněte na možnost Pokračovat. Pokud jste k počítači přihlášeni jako standardní uživatel, zadejte uživatelské jméno a heslo správce a klepněte na možnost Pokračovat. 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce. CZ Při obnovování souborů ze zálohy vytvořené funkcí Windows Complete PC Backup and Restore (Úplné zálohování a obnovení počítače Windows) nemůžete vybírat, které soubory chcete obnovit. Soubory změněné nebo vytvořené po zálohování nelze obnovit. 25