Views
8 months ago

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Obnovení systémových

Obnovení systémových souborů pomocí bodu obnovení Pokud můžete spustit systém Windows, postupujte takto: 1 Proveďte kroky 1 až 4 uvedené v předchozím postupu „Ruční vytvoření bodu obnovení“. 2 Klepněte na možnost System Restore (Obnovení systému) na kartě System Protection (Ochrana systému) v okně System Properties (Vlastnosti systému). 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud systém Windows nelze spustit, postupujte takto: 1 Proveďte kroky 1 až 3 uvedené v postupu „Obnovení dat ze záložní kopie vytvořené funkcí Windows Complete PC Backup and Restore (Úplné zálohování a obnovení počítače Windows)“ na str. 26. 2 Zvolte možnost System Restore (Obnovení systému). 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce. 28

Než začnete s počítačem pracovat Zálohování a obnovování dat v softwaru VAIO Záložní kopii dat můžete vytvořit také softwarem Rescue Data (Záchrana dat). Zachráněná data můžete obnovit softwarem VAIO Data Restore Tool (Nástroj pro obnovení dat VAIO). Zálohování dat softwarem Rescue Data (Záchrana dat) Software Rescue Data (Záchrana dat) slouží k záchraně (zálohování) dat z pevného disku, i když nelze spustit systém Windows. Soubory můžete zachránit dvěma způsoby. ❑ ❑ Normal data rescue (Běžná záchrana dat) Uloží všechny soubory, které lze z pevného disku zachránit, na externí pevný disk. Custom data rescue (Vlastní záchrana dat) Uloží na externí pevný disk, vyměnitelné médium nebo optický disk (CD, DVD atd.) soubory, které zadáte. Poznámky k práci se softwarem Rescue Data (Záchrana dat) ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Se zachráněnými soubory pracujte opatrně, abyste je nevystavili neoprávněnému přístupu. Disky pro obnovení uchovávejte na bezpečném místě a chraňte je před neoprávněným kopírováním dat na pevný disk, protože tento software lze spustit z disků pro obnovení. K zachráněným souborům, které nejsou na pevném disku šifrovány, může na discích pro obnovení snadno získat přístup kterýkoli neoprávněný uživatel. Pro ochranu zachráněných souborů před neoprávněným přístupem nastavte heslo pro zapnutí či heslo k pevnému disku nebo funkci šifrování pevného disku v systému Windows. Použití tohoto softwaru nezaručuje zálohování všech dat uložených na pevném disku. Společnost Sony nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakoukoli ztrátu dat způsobenou procesem zálohování. Před použitím tohoto softwaru vypněte funkci šifrování pevného disku systému Windows. Při práci s tímto softwarem napájejte počítač z adaptéru střídavého napětí. CZ 29